Limburg stelt vacaturestop in voor diensten provincie

MAASTRICHT, 30 OKT. De provincie Limburg heeft met onmiddellijke ingang een vacaturestop ingesteld voor al haar eigen diensten en voor alle instellingen waarvan de personeelslasten deels of helemaal door de provincie worden gesubsidieerd. Volgens de provincie is de maatregel een gevolg van bezuinigingen bij de rijksoverheid.

Vacatures mogen intern worden vervuld, maar als dat niet lukt is voor het aantrekken van nieuw extern personeel toestemming van Gedeputeerde Staten vereist. De instellingen mogen ook geen langdurige financiële verplichtingen aangaan. Bovendien hebben alle organisaties en instellingen die door de provincie worden gesubsidieerd bericht ontvangen dat zij rekening moeten houden met vermindering of intrekking van de financiële steun.

Twee weken geleden besloten Gedeputeerde Staten ook al de voorbereiding van twee nieuwe musea - het Museum voor Industrie en Samenleving in Kerkrade en het Volkskundig en Historisch Museum in Venlo - op te schorten.

De maatregelen zijn volgens Gedeputeerde Staten het gevolg van bezuinigingen die diverse ministeries hebben toegepast op de bedragen die voor de provincies zijn bestemd. Limburg krijgt volgend jaar geen negentig miljoen, zoals aanvankelijk was berekend, maar slechts zeventig miljoen. Van die bezuiniging komt vijftien miljoen voor rekening van het ministerie van WVC, dat de zogenaamde PNL-gelden geschrapt, waarmee 600 banen in de welzijnssector worden gefinancierd. Het geld was oorspronkelijk toegekend in het kader van de Perspectievennota Limburg. Nu die herstructureringssteun voor Limburg afloopt, zijn de provincie en het ministerie vorig jaar overeengekomen dat het geld structureel zou worden toegekend, mits de arbeidsplaatsen, die tot dan toe onder de PNL-regels vielen, binnen algemeen geldende subsidievoorwaarden zouden worden ondergebracht.