Dit is een artikel uit het NRC-archief

Politie, recht en criminaliteit

Kamer: geloof in handhaving recht geschaad

DEN HAAG, 10 OKT. De geloofwaardigheid van de rechtshandhaving is geschaad door het falen van de criminaliteitsbestrijding. Vrijwel alle woordvoerders van de politieke partijen in de Tweede Kamer kwamen gisteravond bij het begin van de begrotingsbehandeling van justitie tot die conclusie.

Zij toonden zich verontrust over de bevindingen van de Algemene Rekenkamer in het vorige week gepresenteerde rapport over tekortkomingen bij de bestrijding van criminaliteit.

De Tweede Kamer vindt het niet juist dat het openbaar ministerie de politiekorpsen bindt aan een maximale hoeveelheid bekeuringen. De geloofwaardigheid van justitie en de rechtszekerheid van de burger zijn volgens de Kamer niet met dergelijke quoteringen gediend.

VVD-woordvoerder Wiebenga zei dat “het klip en klaar moet zijn dat het limiteren van het aantal bekeuringen de geloofwaardigheid van justitie een enorme knauw geeft.”

Ook Krajenbrink (CDA) zei het “zeker niet vanzelfsprekend” te vinden dat er een quoteringssysteem is ingevoerd. Het zou de motivatie bij de politie niet ten goede komen. “Het is alleen bespreekbaar in noodsituaties en dan nog kan het inderdaad, zoals de Rekenkamer terecht opmerkt, leiden tot rechtsongelijkheid”, aldus Krajenbrink.

Ook het door de Rekenkamer gesignaleerde falen van de tenuitvoerlegging van vonnissen werd door de Kamer bekritiseerd. Per jaar worden 100.000 vonnissen voor vervangende hechtenis geveld omdat een geldboete niet werd betaald. Daarvan blijven 50.000 onbetaald. Verder is er sprake van een ondoelmatig beheer van de beschikbare cellencapaciteit, zodat het voorkomt dat veroordeelden wegens gebrek aan celruimte worden heengezonden terwijl er tegelijkertijd sprake is van leegstand in gevangenissen. Jurgens (PvdA) zei dat “als de tenuitvoerlegging faalt, eerdere schakels van de strafrechtelijke keten zinloos zijn”. “Waarom kan Justitie niet wat Hilton als hotelketen of KLM als luchtvaartmaatschappij wel lukt?”, zo vroeg hij zich af.

Verschillende woordvoerders spraken hun verbazing uit over het moeizaam op gang komen van verschillende automatiseringssystemen van Justitie. D66-woordvoerder Wolffensperger wil dat minister Hirsch Ballin van justitie opheldering geeft over wat hij noemde “het meest rampzalige element van organisatie en beheer”.