Installatie van een "task force'; Reorganisatie bij HCS kost ruim 200 banen

AMSTERDAM, 30 OKT. Het noodlijdende automatiserings- en distributiebedrijf HCS zal 200 à 250 van de 3000 banen afstoten. Dit gebeurt door verkoop van Nederlandse deelnemingen. De opbrengst van de verkopen hoeft HCS niet aan de banken te geven voor aflossing van de honderden miljoenen bankschuld, maar mag het bedrijf aanwenden voor verdere reorganisatie.

Dit heeft het bestuur van HCS gisteren gezegd op een buitengewone aandeelhoudersvergadering. De vergadering was bijeengeroepen om een nieuwe task force te installeren die HCS voor een faillissement moet behoeden: een van installatiebedrijf Nolte afkomstige nieuwe directeur, dr.ir. L.J.M. Nelissen, en ex-Shell-bestuurder ir. J.M.H. van Engelshoven, die de raad van commissarissen gaat aanvoeren. Zij werden samen met de niet aanwezige nieuwe commissaris, de oud-Heineken-directeur drs. J.B.H.M. Beks, met algemene stemmen benoemd. Op de aandeelhoudersvergadering in 1992 zal ook HCS-grootaandeelhouder, E. Albada Jelgersma (directeur-eigenaar van groothandel Unigro) en een nog onbekende vierde nieuweling worden voorgedragen voor de raad van commissarissen. Op een vraag of deze onbekende misschien HCS-grootaandeelhouder en bedrijvenkoper J. van den Nieuwenhuyzen is, zei Van Engelshoven: “Als het Joep is, bijt ik in mijn hoed”.

De met vlinderstrik getooide Van Engelshoven probeerde met kwinkslagen de angst van de aandeelhouders te sussen over een mogelijk faillissement van HCS. “Als ik niet de hoop had dat HCS het zou redden, dan zat ik hier niet. En als HCS geen problemen had, was ik niet gevraagd.”

Van de twee zittende HCS-directeuren, E.P. van de Boogaard en drs. J.J.G.M. Sanders, kreeg alleen de laatste tijdens de vergadering het woord: “De schade in de omzet van HCS is nog beperkt, maar een groot aantal orders is naar voren geschoven in afwachting van de oplossing van de problemen. Indien er nog lang onzekerheid bestaat zal dat onvermijdelijk gevolgen hebben”.

HCS is in de problemen gekomen door de acquisitie van twee bedrijven die even groot zijn als het oorspronkelijke bedrijf: de Europese distributeur Infotec en het Amerikaanse Savin. De verkoop van een deel van het wankelende Savin is volgens HCS in principe rond. HCS heeft eerder gezegd dat deze verkoop van groot belang is voor het voortbestaan van Savin en daarmee voor HCS.

Volgens Van Engelshoven hangt de verkoop van Savin Canada nog af van de goedkeuring van de Canadese autoriteiten. “Die goedkeuring kan volgende week, maar ook volgende maand, maar in ieder geval niet volgend jaar worden verkregen”, aldus Van Engelshoven. De verkoop van Savin Canada moet 10 à 15 miljoen dollar opleveren, net voldoende voor Savin om dit jaar door te komen.

Savin leeft net als Infotec van de distributie van elektronica-produkten van de Japanse Ricoh. Savin heeft schulden gemaakt bij Ricoh en moet die aflossen, anders kan Ricoh een andere distributeur zoeken. Met de verkoop van Savin Canada kan Savin de schuld aan Ricoh aflossen. De schuld aan Ricoh is gegarandeerd door HCS. De verkoop zou HCS van die garantie verlossen..