Hoogleraar licht sectie van AID door

ROTTERDAM, 30 OKT. De Leidse bestuurskundige prof. dr. A. Bekke zal voor de Algemene Inspektie Dienst (AID) proberen de onderlinge verhoudingen in de sector natuurbescherming te verbeteren.

De hoogleraar is deze week gesprekken aangegaan met de negen ambtenaren van de sectie. Deze houdt zich met name op Schiphol bezig met de controle op de invoer van uitheemse diersoorten. Bekke was voorzitter van een onderzoeksgroep die bestond uit leden van de vakgroep Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit van Leiden en het organisatiebureau Twijnstra Gudde, die in juni van dit jaar het rapport "Tussen politiek en klantenkring' presenteerde. Dit rapport over de AID noemde het functioneren van de dienst "gebrekkig'.