"Handtastelijke directeur moet vertrekken'

UTRECHT, 30 OKT. De stemming was bedrukt gisteravond in restaurant De Afrit, even buiten Utrecht, waar tachtig medewerksters van de Stichting Thuiszorg Oudenrijn vergaderden. Toch had het bestuur even tevoren hun eis ingewilligd: de directeur van de stichting wordt met buitengewoon verlof gestuurd. Zijn bestuurstaken worden overgenomen door het bestuur en de stafmedewerksters. Maar de werkneemsters vrezen dat de zaak hiermee niet is afgedaan. Ze zijn bang dat de directeur, gesteund door het bestuur, na zijn schorsing terugkeert. De directeur wil geen commentaar geven. Volgens zijn advocaat wil hij eerst bekijken wat het besluit van het bestuur precies inhoudt.

Het personeel van Oudenrijn eiste het vertrek van hun directeur nadat deze op 27 september door de rechtbank in Utrecht was veroordeeld wegens poging tot verkrachting van een medewerkster. Volgens de vrouw heeft de directeur in 1983, toen hij bij haar op ziekenbezoek was, geprobeerd haar te verkrachten. Ze had dit lange tijd verzwegen, omdat ze bang was haar baan te verliezen. Pas toen zij van andere medewerksters hoorde dat ook zij waren lastiggevallen door de directeur, besloot zij eind 1989 aangifte te doen.

“Ik geloofde haar verhaal direct, want ik ken de man”, zei een van haar collega's gisteravond. Zij omschrijft de directeur als een man die zeer innemend kan zijn, mits je je naar zijn wensen schikt. “Mijn collega was doodsbang voor hem en probeerde te doen alsof er niets was gebeurd.”

Tijdens het politieonderzoek legden vijf medewerksters een verklaring af dat de directeur hen had lastiggevallen. De klachten varieerden van een hand op de knie en een klap op de billen tot een plotselinge zoen op de mond. Begin 1990 werd de directeur tijdelijk in hechtenis genomen. Hij ontkende de beschuldigingen.

Het bestuur zag geen reden om het vertrouwen in zijn directeur op te zeggen. Ook niet toen hij eind september, conform de eis, werd veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en betaling van 1500 gulden smartegeld. De directeur was na zijn veroordeling in hoger beroep gegaan en zo lang die procedure liep, wilde het bestuur hem in zijn functie handhaven.

Op dat moment kwam het personeel in actie. Van de 150 medewerksters tekenden 65 een brief waarin zij het vertrek van de directeur eisten. Hun argument was dat het aanblijven van de directeur de stichting veel schade toebracht. Een gezinsverzorgster vertelt dat een man, bij wie zij werkt, haar vijfentwintig gulden aanbood om "mee naar boven te gaan', want "dat doet je directeur immers ook'. Een andere werkneemster zou te horen hebben gekregen dat de directeur zich aan haar niet zou vergrijpen, want zij was veel te mager.

Ondanks de oplopende spanningen weigerde het bestuur te praten met de medewerksters totdat zij eind vorige week een ultimatum stelden en met acties dreigden. Gisteravond werd na spoedoverleg met werkneemsters en de ambtenarenbond AbvaKabo besloten de directeur met buitengewoon verlof te sturen.

Ondanks dit bericht bleek tijdens de vergadering gisteravond dat de schrik er nog goed in zit. Huilend van angst vroeg een van de aanwezigen, die stage loopt bij de stichting, hoe het nu moet met haar examen; de directeur zit nog steeds in de examencommissie. Een andere medewerkster vulde aan: “Hartkloppingen krijg ik hier van.”

Het bestuur heeft verzekerd dat er een externe vertrouwenspersoon wordt aangesteld, die zal moeten bemiddelen in de verstoorde verhoudingen. Dit neemt de angst van het personeel slechts gedeeltelijk weg. “Ik ben bang dat dit niet voldoende is”, aldus gezinsverzorgster P. Koot. “De twee stafmedewerksters die nu de bestuurstaken overnemen, staan achter de directeur.” Ze wijst er op dat de twee ten gunste van de directeur getuigden in het proces.

AbvaKabo-bestuurder R. Goeman, die aanwezig was bij de gesprekken met het bestuur, meende dat "het laatste woord nog niet is gezegd'. “We gaan nu onderzoeken waarom de proceskosten van de directeur met stichtingsgelden zijn betaald. En als de directeur ook in hoger beroep schuldig wordt verklaard, dan zullen wij het bestuur eraan herinneren dat hij definitief weg moet.”

    • Birgit Donker