EFTA-akkoord

In het bericht over het EG-EFTA-akkoord (NRC Handelsblad, 22 oktober) wordt terecht vermeld dat de twaalf nationale parlementen moeten ratificeren, maar niet, dat krachtens artikel 238 van het EEG-verdrag ook de instemming van het Europese Parlement is vereist, en wel bij absolute meerderheid (260 stemmen).

Het akkoord is door zijn nietszeggendheid een politiek meesterwerk, maar een juridisch monstrum. Ikzelf, en velen met mij, zullen t.z.t. tegenstemmen en ik betwijfel of de vereiste meerderheid wordt bereikt.

    • Mr J.L. Janssen van Raay
    • Lid Europees Parlement