CSM tenminste 10 pct winststijging

Voedings-, genotmiddelen, melkzuur- en suikerproducent CSM heeft bij monde van bestuursvoorzitter ir G.M.L. Van Loon medegedeeld dat over het op 30 september geëindigde boekjaar 1990-1991 een winststijging van tenminste 10 procent is behaald, conform de eerder uitgesproken verwachtingen.

In het halfjaarbericht per 31 maart werd nog voorzichtig gesproken over een stijgingspercentage van de netto winst van “circa” 10 procent.

De lopende suikerbietencampagne verloopt goed. Verwacht wordt dat de totale Nederlandse suikerproduktie bijna 1 miljoen ton zal opleveren. De campagne van vorig jaar leverde 1,14 miljoen ton op, waarvan 437.000 ton afkomstig van CSM. In de twee jaren daarvoor is in Nederland 989 en 979 duizend ton suiker geproduceerd.