Aids-besmetting

De berichtgeving over AIDS-besmetting van Franse hemofilie-patiënten door transfusie verdient enige verduidelijking.

Over de oorzaak wordt in NRC Handelsblad van 22 en 26 oktober met volharding gesproken over "bloedtransfusie' waar "toediening van factor- VIII' bedoeld wordt. Dit is een van bloed afgeleid produkt, specifiek bestemd voor patiënten lijdend aan bloederziekte.

Nu is de indruk gewekt dat de transfusie van normaal donorbloed gevaarlijk zou zijn geweest, hetgeen slechts in veel beperkter mate destijds het geval was. Het is mogelijk dat veel patiënten die in de periode 1983-1985 bloedtransfusies toegediend kregen nu onnodig ongerust zijn geworden.

    • Transfusiedienst St. Radboud
    • B.A. van Dijk