VNO: plan-Simons strijdig met EG-regels

DEN HAAG, 29 OKT. Het plan-Simons is volgens het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO) "duidelijk' in strijd met het EG-verdrag. In een brief aan de Eerste Kamer schrijft de werkgeversorganisatie dat de wijziging van het stelsel van ziektekostenverzekeringen niet spoort met de EG-bepalingen over de vrijheid van grensoverschrijdende vestiging en grensoverschrijdende dienstverlening.

De rechtsgrondslag voor het nieuwe stelsel ontbreekt en dus mag de Eerste Kamer - die het wetsvoorstel "tweede fase stelselwijziging ziektekostenverzekering' in behandeling heeft - het plan-Simons niet aanvaarden, meent het VNO. Voordat het parlement verdere beslissingen neemt, zou het plan moeten worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Simons antwoordde de Eerste Kamer vorige week niet met een volmondig "ja' of "nee' op de vraag (van CDA en D66) of de kabinetsplannen niet in strijd zijn met het EG-recht. In een beschouwing over het stelsel en het EG-recht schrijft hij onder meer dat “de lidstaten in vergaande mate de vrijheid behouden om hun sociale zekerheidsstelsel naar eigen goeddunken in te richten”.

Bij de beoordeling van het oorspronkelijke wetsvoorstel (in maart 1990) had het de Raad van State “getroffen dat het stelsel in het algemeen en het wetsvoorstel in het bijzonder in zo geringe mate in het licht zijn gehouden van het EG-verdrag en de daarop gebaseerde jurisprudentie”. Simons is inmiddels aan een aantal bezwaren van de raad tegemoetgekomen.

Het VNO meent dat het aannemen van de desbetreffende wetsvoorstellen zou betekenen dat Nederland “van rechtswege nietige wetgeving introduceert”. Nederland zou daarmee in strijd handelen met het EG-recht en aansprakelijk zijn voor eventueel geleden schade.