Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Fotografie

TOM POES en de kiekvogel

Door Marten Toonder

3586 Tom Poes stond bij de pers en keek zorgelijk naar de foto die daar klaar lag om afgedrukt te worden. „Tjonge", mompelde hij, „ik wist niet, dat het zo moeilijk was om iemand beroemd te maken zonder iets lelijks over hem te zeggen. Wat moet ik nu met die Kiekvogel aan?" „Ik begrijp niet, wat daar moeilijk aan is", zei juffrouw Doddel. „Je kunt toch zeggen, dat hjj een beroemd fotograaf is? Dat is toch waar?" „Maar daarmee is hij nog niet onschadelijk gemaakt", zei Tom Poes moedeloos. „En ik moet nu echt opschieten, want de oude Hocus zal wel gauw terugkomen."

De buurvrouw schudde meewarig het hoofd en liep het vertrek in. „Ik ga thee zetten", verklaarde ze. „Een potje zal hier toch wel zijn, denk je niet? Gezelligheid kan nooit kwaad, zeg ik altijd maar. En als je iemand onschadelijk wilt maken kan je niets beter doen dan de waarheid zeggen, hoor. Leer dat van mij." Tom Poes haalde ongeduldig de schouders op. Die vrouwenpraat leidde tot niets, vond hij. En bovendien begreep hij, dat er niet veel tijd meer was, want de uitgever kon nu ieder ogenblik verschijnen. Nu, inderdaad naderde de grijsaard met grote snelheid door de invallende schemering. Zijn jas fladderde achter hem aan en zijn vertrokken gelaat voorspelde niet veel goeds...