Minister: recreatie bij lagere overheden

DEN HAAG, 29 OKT. De verantwoordelijkheid voor recreatievraagstukken moet de komende jaren meer bij de lagere overheden en particulieren komen te liggen.

Het budget van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij voor recreatiebeleid moet worden teruggebracht van 49,5 miljoen gulden voor 1992 tot 40,5 miljoen voor 1995 en de volgende jaren. Dat is de kern van de gisteren door staatssecretaris Gabor (landbouw) gepresenteerde beleidsnota "Kiezen voor recreatie'. Aandachtspunten zijn onder meer de zorg voor natuur en milieu en het toenemend belang van recreatie en toerisme voor de economie en de werkgelegenheid.