Madrid lijkt het Midden-Oosten wel

MADRID, 29 OKT. Het is maandagavond en al donker in Madrid, waar de eerste delegaties naar de Vredesconferentie over het Midden-Oosten bezig zijn hun opwachting te maken. 's Middags is de "Jordaans-Palestijnse' afvaardiging aangekomen, zwaaiend met olijftakken en opgewacht door een enthousiaste menigte. 's Avonds zal premier Gonzalez zelf president Gorbatsjov van het vliegtuig halen. De enigszins ontluisterde Sovjet-leider heeft op zijn eerste buitenlandse reis sinds de augustus-coup vijftig medewerkers en twee eigen limousines meegebracht, om toch niet al te schraal bij zijn ambtgenoot Bush af te steken, die het met een paar honderd veiligheidsagenten èn de Nieuwe Wereldorde doet.

Voor de bescheiden Israelische ambassade staat een kleine tank en drentelen met mitrailleurs gewapende agenten. Evenzo voor andere ambassades en voor het immense kantoor van de PLO, een paar straten verderop. Zestienduizend politiemensen zijn de afgelopen dagen in riolen afgedaald en hebben iedere onbeheerde auto van wieldop tot bumper doorzocht. Rondom het Palacio de Oriente, waar de bijeenkomst zal beginnen, staan de scherpschutters al op de daken. Iedere wandelaar wordt als een potentiële terrorist aangekeken. Hitsige honden doorzoeken de bagage van personen wier gedrag de argwaan van hun geleiders heeft gewekt. Het lijkt, kortom, het Midden-Oosten wel.

Als Madrid dezer dagen op een plek lijkt waar ieder moment de oorlog kan uitbreken, dan zijn de ruim 4.000 toegestroomde journalisten de ongeregelde troepen in de gevarenzone. Plunderend en rovend trokken ze gisteren door de straten, op zoek naar “meningen van gewone mensen” en couleur locale. De meesten wisten gisteren nog niet veel meer te melden dan dat er veel politie op de been is en dat de organisatie, naar het lijkt, bezig is een wonder te verrichten door binnen tien dagen de infrastructuur voor de vredesbesprekingen uit de grond te stampen. Overigens werd er zelfs vannacht nog druk getimmerd, onder andere in het paviljoen waar, op een veilige twee kilometer afstand van de eigenlijke besprekingen, de media zullen worden ondergebracht.

De Spaanse gastheren doen er alles aan om de deelnemers zonder irritaties naar de T-vormige vergadertafel te begeleiden. Gisteren werd bijvoorbeeld na langdurig overleg besloten dat er boven het staatsiepaleis van koning Juan Carlos geen feestelijk gewapper van vlaggen zal zijn. Dan zou immers ook het Palestijnse dundoek moeten worden gehesen en dat doet Israelische ogen te veel pijn.

    • H.M. van den Brink