Groot-Brittannie reageert tevreden op behoud van pond

“Groot-Brittannië wint het recht om het pond te behouden”, juichtte de behoudende The Daily Telegraph haar lezers vanochtend toe.

De zogenoemde opt out-clausule die minister Wim Kok in het ontwerpverdrag voor de EMU heeft geweven, wordt hier algemeen beoordeeld als precies het instrument dat de Britse premier in staat stelt zijn verdeelde achterban in de hand te houden en tegelijkertijd de Europese partners niet geheel van zich te vervreemden. John Major kan nu én in Maastricht zijn handtekening zetten én in Engeland zijn kiezers voorhouden dat hij zich aan zijn belofte heeft gehouden, namelijk dat Groot-Brittannië zich geen gemeenschappelijke munt zal laten "opleggen'.

Het struikelpunt is "de verklaring van goede wil' die elk van de deelnemers in EMU volgens de ontwerptekst zou moeten tekenen. Daarin wordt ook van de Britten gevraagd te verklaren “dat het hun meest vaste voornemen is in EMU deel te nemen zonder uitzonderingsclausules” (without exemption). Maar Britse woordvoerders zeggen te verwachten dat de zes weken onderhandelingsruimte die nog resten voldoende zijn om overgebleven geschillen over monetaire eenwording uit de weg te ruimen. Er is sprake van “een constructieve benadering teneinde aan de Britse bezorgdheid over het opleggen van een enkele munteenheid tegemoet te komen”, formuleerde een woordvoerder van minister Norman Lamont (financiën).

Bij de Euro-enthousiasten en de Euro-skeptici in de Conservatieve Partij waren er al meteen klachten. Ex-premier Edward Heath waarschuwde John Major dat hij geen gebruik moet maken van de nu gecreëerde mogelijkheid om buiten de monetaire eenwording te blijven.