Getuigedeskundige in faillissement Air Holland

De in Zwitserland gevestigde zakenman F. Michalides, aandeelhouder en schuldeiser van Air Holland, zegt samen met een aantal andere aandeelhouders een verzoekschrift te hebben ingediend bij de Amsterdamse rechtbank.

Hij pleit voor een getuigedeskundige die moet erop moet toezien dat de curator de positie van de schuldeisers beschermt.