Bush wacht nog met stimulering VS-economie

WASHINGTON, 29 OKT. Het is onzeker of president Bush nog dit jaar een pakket maatregelen zal doorvoeren om de economie van de VS weer gezond te maken. Dit hebben enkele Republikeinse Congresleden gisteren bekend gemaakt.

De Republikeinen hadden gehoopt dat het pakket nog voor het reces zou worden aangenomen. De Democraten kunnen zich niet vinden in het pakket van Bush.

De uitleg van de economische kengetallen wordt in sterke mate bepaald door de naderende verkiezingen. President Bush zei gisteren dat hij alles in het werk wil stellen om de economie te stimuleren, maar dat hij geen overhaaste stappen wil nemen die averechts werken. Hij doelde op voorstellen van Democratische congresleden om de belastingen voor Amerikanen uit de middenklasse te verlagen.

Bush verweet het door Democraten gedomineerde Congres de door hem voorgestelde maatregelen, die werkgelegendheid zouden scheppen, op te houden. Het pakket maatregelen waarmee Bush de economie weer gezond wil maken, houdt onder andere wetgeving in die de aanleg van wegen en transportsystemen moet versnellen. De federale en lokale overheden moeten meer zeggenschap krijgen over transportprojecten. Verder wil Bush belastingvoordelen geven aan bedrijven die zich vestigen in stedelijke gebieden waar het inkomen beneden het gemiddelde ligt. Deze voorstellen deed de president afgelopen winter en het congres heeft ze nog steeds niet goedgekeurd. Volgens de Amerikaanse president leiden de voorstellen van de Democraten tot een verhoging van het begrotingstekort, terwijl zijn plannen de economie stimuleren zonder dat de volgende generatie met schulden wordt opgescheept.

De Amerikaanse economie groeit volgens voorzitter Greenspan van de Federal Reserve (het stelsel van centrale banken) “minder snel dan gebruikelijk is na een recessie.” Ook minister van financiën Brady is niet tevreden met het tempo van het herstel. De groei van het bruto nationaal produkt bedroeg in het derde kwartaal circa 2,5 procent. Hiermee is een eind gekomen aan een daling van het bnp die drie kwartalen duurde. Brady zei ook dat de regering zich zorgen maakt over om dalende populariteit van president Bush. (APE, Reuter, UPI)