Personeel GMD woedend over samenvoeging

DEN HAAG, 28 OKT. Het personeel van de Gemeenschappelijke Medische Dienst (GMD) is woedend over het plan van de Federatie van bedrijfsverenigingen de artsen en de arbeidsdeskundigen van de GMD per 1 januari 1992 onder te brengen bij de bedrijfsverenigingen.

Een woordvoerster van de ondernemingsraad spreekt van een “onverwachte coup-poging”: “Als het plan doorgaat betekent dit dat de 1600 werknemers van de GMD over minder dan drie maanden zonder enige organisatie of overleg bij de bedrijfsverenigingen worden gedropt”, aldus OR-lid J. Relleke. Volgens haar leidt dit alleen tot chaos.

De Federatie van bedrijfsverenigingen deed het voorstel afgelopen vrijdag aan de besturen van de GMD en het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) waar het overgrote deel van de berijfsverenigingen zijn administratie voert. Doel van het plan is om de begeleiding van zieke werknemers beter op elkaar af te stemmen en te voorkomen dat mensen langdurig in de WAO terechtkomen. Tot nu toe zijn de bedrijfsverenigingen belast met de controle en begeleiding van zieke werknemers gedurende het jaar dat ze aanspraak maken op de Ziektewet. Daarna is het de beurt aan de GMD. De geneeskundigen van de GMD keuren zieke werknemers die in de WAO dreigen te komen, daarna zoeken de arbeidsdeskundigen van de GMD naar passend werk voor de mensen die ongeschikt zijn bevonden voor hun eigen werk. De samenwerking tussen GMD en de bedrijfsverenigingen loopt al jarenlang stroef. De bedrijfsverenigingen klagen dat de GMD slecht functioneert. De GMD verwijt de bedrijfsverenigingen dat ze eigenwijs zijn en veel te laat de dossiers overdragen van mensen waarvan al in een vroeg stadium te verwachten is dat ze een intensieve begeleiding nodig hebben naar ander werk.

Zo stelt OR-raadslid Relleke van de GMD dat de bedrijfsverenigingen de GMD "boycot': “Met 6 miljoen ziekmeldingen per jaar zijn de ziektewetartsen van de bedrijfsverenigingen niet in staat om langdurige gevallen er tijdig uit te halen en ordentelijk te begeleiden”, aldus Relleke. De angst onder het GMD-personeel is dat hun professionaliteit met de samenvoeging met het GAK onder tafel zal worden geveegd.

Er bestaat echter weinig kans dat het GMD-personeel de voorgenomen reorganisatie kan tegenhouden. De sociale partners, die de bedrijfsverenignen besturen, en tevens in het bestuur zitten van de GMD staan achter het voorstel van de Federatie van bedrijfsverenigingen. FNV-medewerkster M. Clerkx, voorzitster van het GMD-bestuur is zeer te spreken over het plan: “Al jaren wordt er over de reorganisatie gepraat, nu is er dan eindelijk een stap gezet”. Wel vindt Clerkx dat de OR en het bestuur "fatsoenlijk de ruimte' moeten krijgen om de reorganisatie voor te bereiden.