Parijs wil in tekst EMU andere regels concurrentie

PARIJS, 28 OKT. De Franse regering meent dat in het Europese verdrag over economische en monetaire samenwerking een hoofdstuk moet worden opgenomen over industriële politiek. Parijs zegt dat naar aanleiding van de recente weigering van de Europese Commissie - het dagelijks bestuur van de EG - om goedkeuring te verlenen aan de overneming van de Canadese vliegtuigfabrikant De Haviland door de Frans- Italiaanse combinatie Aerospatiale en Alenia.

De Europese Commissie moet meer in termen van industrieel beleid en minder in (liberale) termen van mededinging opereren, zo is de overheersende opinie in Frankrijk. Henri Martre, de president-directeur van Aerospatiale, pleitte gisteren op de Franse televisie voor herziening van het verdrag van Rome. Dat is volgens hem uit de tijd geraakt. “Europa moet Europese ondernemingen niet belemmeren om hun plaats in de wereld in te nemen.”

Bij haar verbod op de overneming van De Haviland baseerde de Europese Commissie zich op de bepalingen in het Verdrag van Rome inzake vrije concurrentie. Volgens de Commissie zouden Aerospatiale-Alenia door de inlijving van De Havilland een monopolie in de sector regionale vrachtvliegtuigen krijgen.

Behalve Martre hebben ook andere Franse industriëlen, zoals Jacques Calvat van Peugeot-Citroen, onlangs gepleit voor herziening van de concurrentieregels in de Europese Gemeenschap.