Juf gaat in ondertrouw, mag terug naar school

WOUDENBERG, 28 OKT. De onderwijzeres van de Willem van Oranjeschool in Woudenberg die is geschorst omdat ze ongehuwd samenwoont, mag terugkomen. Dit niet omdat zij niet meer ongehuwd samenwoont of inmiddels gehuwd is, maar omdat zij vandaag in ondertrouw gaat. Wel moet zij nog een gesprek voeren met haar collega's en het bestuur.

Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel te Woudenberg heeft dit besluit genomen ondanks het feit dat de meerderheid van de leden "persoonlijk vindt dat de ordemaatregel om principiële redenen in stand zou moeten blijven'. Volgens voorzitter D. Lokhorst heeft het belang van de onderwijzeres, van de kinderen en van de ouders echter voorrang gekregen: “Het onderwijs moet voortgang vinden.” Een aantal ouders dreigde hun kinderen van school te halen als het bestuur zijn actie volhield.

De onderwijzeres was voor drie maanden geschorst omdat ongehuwd samenwonen volgens het schoolbestuur “in strijd is met de levenswijze die hoort bij de christelijke grondslag van de school”. Zij is al veertien jaar aan de school verbonden en zegt de beginselen van de school te onderschrijven. Omdat haar partner nog niet over de benodigde verblijfspapieren beschikt, kan zij echter niet trouwen.

De protestants-christelijke onderwijsvakbond PCO die de belangen van de onderwijzeres behandelt, zegt in een eerste reactie het besluit van het schoolbestuur “bevreemdend” te vinden. De onderwijzeres woont nog steeds samen en volgens de PCO is het duidelijk dat zij de afgelopen week ten onrechte geschorst is geweest. Zelf heeft de onderwijzeres echter besloten zich bij het bestuursbesluit neer te leggen en zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. De door de PCO aangekondigde beroepsprocedure tegen het schoolbestuur gaat niet door.