EG veroordeelt Joegoslavisch leger

DEN HAAG, 28 OKT. De Europese Gemeenschap heeft in een verklaring de voortdurende aanvallen van het Joegoslavische Volksleger op Kroatische steden “krachtig veroordeeld”. Overeenkomsten voor staakt-het-vuren zijn door alle partijen geschonden, aldus de verklaring, “maar recente aanvallen van het JNA zijn buiten elke proportie tegenover welke tegenstand van Kroatische zijde dan ook”.

Vanmiddag zouden de twaalf ministers van buitenlandse zaken in Brussel beslissen welke consequenties de huidige situatie in Joegoslavië heeft voor EG-bemoeienissen. Vanuit Bonn is erop aangedrongen nu spoedig tot een olie-embargo over te gaan, zodat de strijd als het ware wordt uitgedroogd. Bovendien moet worden vastgesteld in welke vorm de Haagse vredesconferentie wordt voortgezet; tijdens de laatste plenaire bijeenkomst, vrijdag, is geen nieuwe datum afgesproken.

De herhaalde aanvallen op de havenstad Dubrovnik logenstraffen, aldus de EG-verklaring die in Den Haag werd uitgegeven, de bewering dat het Joegoslavische Volksleger slechts optreedt om belegerde garnizoenen te bevrijden of om Servische gemeenschappen te beschermen. Het ultimatum dat de JNA heeft uitgegeven, zo wordt in de verklaring gezegd, impliceert in feite een volledige overgave van Dubrovnik. “De Europese Gemeenschap en haar lidstaten beschouwen dit als een illegale daad, die duidelijk is gericht op het veroveren van een stad die onbetwistbaar Kroatisch is.”

Met kracht wordt het opperbevel van het federale leger eraan herinnerd dat het in het licht van internationale wetgeving persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn daden, in het bijzonder daden die in strijd zijn met internationale regels voor mensenrechten.

In de verklaring wordt herhaald dat de EG “onder geen beding” een politiek van voldongen feiten zal aanvaarden, die zijn gericht op het eenzijdig en met geweld wijzigen van grenzen. Het Joegoslavisch Volksleger wordt opgeroepen om te stoppen met het verstrekken van ultimata en zich te houden aan de overeenkomst voor een staakt-het-vuren, zoals dat op 18 oktober werd gesloten door de acht leden van het federaal presidium.

Het beleg van Dubrovnik moet onmiddellijk worden opgeheven, aldus de EG, en er moeten onmiddellijk hulpgoederen naar de bewoners kunnen worden gebracht. Het normale functioneren van de stad moet mogelijk worden gemaakt.