D66 weert toenadering van PvdA voorlopig nog even af

DEN HAAG, 28 OKT. De leiding van D66 reageert uiterst terughoudend op de toenadering van de PvdA. Het partijbestuur van de PvdA heeft dit weekeinde voorgesteld om de programma's van D66, de PvdA en Groen Links te vergelijken.

D66-leider H. van Mierlo zei vanmorgen nog geen commentaar te willen geven op de toenaderingspoging. “Dit is geen zaak van de fractievoorzitter maar van het hoofdbestuur.” De voorzitter van D66, burgemeester R. Jansen van Krimpen aan de IJssel, is zelfs zeer sceptisch over de toenadering. “Het voorstel is bedoeld om van de interne problemen af te leiden. We hebben 25 jaar pogingen gedaan om een progressieve volkspartij op te richten, en nu we deze gedachte hebben verlaten staat er een PvdA in grote verwarring voor de deur.”

Jansen staat niet te trappelen om met deze PvdA in zee te gaan. “Over welke PvdA hebben we het eigenlijk? Die van Kok, Van der Louw of Schaefer? De PvdA moet eerst op orde komen. Om nu meteen aan tafel te gaan zitten heeft geen zin. Het is allemaal wat doorzichtig, en ik heb oprechte twijfel over de intenties. D66 is niet benaderd, ik ken de voorstellen niet eens. Wij volgen alles via de media.”

Van Mierlo zal naar verwachting zaterdag, op het Jubileumcongres van D66 in Amsterdam, op de voorstellen van de PvdA antwoorden. Bij de PvdA maakt de toenadering tot D66 en Groen Links deel uit van de vernieuwing. Alleen Groen Links heeft bij monde van fractievoorzitter R. Beckers positief gereageerd op het idee om de programma's te vergelijken. Zij wil met de PvdA praten, al blijft zij veel wantrouwen behouden. De PvdA-leiding heeft in het verleden alle gesprekken over een progressieve volkspartij op de lange baan geschoven zodra het weer goed ging met de PvdA.

“Ik houd het voor denkbaar dat de verschillen tussen die partijen niet veel groter zijn dan binnen die groeperingen. Het streven naar een nieuwe politieke formatie ligt dan voor de hand.”

Het partijbestuur van de PvdA besloot dit weekeinde om de kans op samenwerking met D66 en Groen Links te verkennen. De toenadering wordt aanbevolen in het rapport van de commissie-Van Kemenade dat de grondslag is voor vernieuwing van de PvdA. Het partijbestuur stemde in met een ingrijpend pakket maatregelen om de PvdA organisatorisch en politiek te veranderen. Het heeft ook een profiel opgesteld voor een nieuwe voorzitter die de afgetreden M. Sint moet opvolgen. Op het ogenblik is het Tweede-Kamerlid F. Castricum waarnemend voorzitter van de PvdA, maar hij wil zijn functie opgeven bij het volgende congres. In maart houdt de PvdA een bijzonder congres over de sociale zekerheid en het rapport-Van Kemenade. Dan zal het congres ook de nieuwe voorzitter kiezen.