Conflict tussen fracties CDA en PvdA over aanleg tunnels

DEN HAAG, 28 OKT. De regeringsfracties CDA en PvdA zijn vanmiddag opnieuw in conflict gekomen over de bouw van drie van de vier voorgenomen autotunnels in de Randstad: de tweede Coentunnel in Amsterdam en de tweede Beneluxtunnel en Blankenburgtunnel in Rotterdam.

“De tunnels moeten er komen”, zei het Kamerlid Tegelaar-Boonacker (CDA) vanmiddag en zij voegde er aan toe dat met de tweede Coentunnel en de tweede Beneluxtunnel in 1994 moet worden begonnen. “Uitstel is niet aanvaardbaar.” Haar coalitiegenoot Van Gijzel (PvdA) herinnerde er onmiddellijk aan dat een besluit over de tunnels pas na nader onderzoek naar de gevolgen voor het milieu-en verkeersbeleid mag worden genomen en dat dit ook in het kabinet is afgesproken. De regeringsfracties zijn het tot nu toe alleen eens over de Wijkertunnel nabij Velsen die gebouwd mag worden als er een private financier voor is gevonden.

Nu van de Raad van State waarschijnlijk een negatief advies is te verwachten over het Amsterdamse bestemmingsplan dat de bouw van de tweede Coentunnel mede mogelijk moet maken, vindt de PvdA-fractie in de Tweede Kamer dat de voorbereidingen voor de aanleg van de Westrandweg in en bij Amsterdam moeten worden opgeschort. Van Gijzel wees erop dat de Coentunnel en deze weg nauw met elkaar zijn verbonden. Het gaat hierbij onder meer on de reconstructie van het knooppunt Badhoevedorp. Het noordelijk deel van de Westrandweg, dat de verbinding moet gaan vormen tussen Schiphol en het westelijk havengebied van Amsterdam, hoeft van de PvdA niet te worden uit- of afgesteld.

Zowel de VVD- als de CDA-fractie sprak vanochtend haar verbazing uit over het negatieve standpunt dat de adviseur van de Raad van State over het bestemmingsplan tweede Coentunnel heeft ingenomen en dat afgelopen vrijdag in deze krant werd gepubliceerd. Zij laakten het feit dat de adviseur “zich zo openlijk heeft gekeerd tegen de tweede Coentunnel”.