ramsj

Gary Schwartz & Marten Jan Bok: Pieter Saenredam; the painter and his time. Gebonden, Gary Schwartz-Sdu 1990, van ƒ 165,- voor ƒ 69,90. De Verbeelding, Utrechtsestraat Amsterdam. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226). John Dixon (ed.): The Anglo-Dutch garden in the age of William and Mary- De gouden eeuw van de Hollandse tuinkunst. Paperback, Taylor 1988, van ƒ 40,- voor ƒ 8,95. De Slegte. Robert Caputo: Journey up the Nile Gebonden, Thomasson 1988, van ƒ 79,- voor ƒ 29,90. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226). E.L. Hoffman-Klerkx: Sprekende graven Paperback, Kwadraat 1987, ƒ 8,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973). Walker Evans: Havana 1933 Gebonden, Pantheon 1989, van ƒ 81,90 voor ƒ 32,50. Dr.Ir.A.R.P. Janse en Ir.Th.A. de Boer (red.): Met het oog op de aarde. Paperback, Spectrum 1987, van ƒ 24,90 voor ƒ 8,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

Gary Schwartz & Marten Jan Bok: Pieter Saenredam; the painter and his time.

Gebonden, Gary Schwartz-Sdu 1990, van ƒ 165,- voor ƒ 69,90. De Verbeelding, Utrechtsestraat Amsterdam. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226).

De stroom aanlokkelijke ramsj van de Sdu (die zijn activiteiten als uitgever van kunstboeken heeft beëindigd) gaat onverminderd door. Deze keer komt onder meer Pieter Saenredam (1597-1665) aan de beurt, de befaamde Haarlemse schilder van kerk-interieurs die op het ogenblik in Museum Boymans-van Beuningen met een tentoonstelling wordt geëerd. Veel aandacht in het fraai verzorgde boek voor het economische en sociale leven in het zeventiende-eeuwse Haarlem, de rol die Saenredam daarin speelde, en uiteraard het werk van schilder. Andere interessante Sdu ramsj: Art Nouveau in fin-de-siècle France, een studie van Debora Silverman naar de verwevenheid van politieke, psychologische en kunstzinnige ontwikkelingen in het Frankrijk van vlak voor de eeuwwisseling (van ƒ 88,50 voor ƒ 34,50. De Verbeelding). En: The Berlin Years, met werk van Armando uit de jaren tachtig (van ƒ 93,50 voor ƒ 34,50, De Verbeelding).

John Dixon (ed.): The Anglo-Dutch garden in the age of William and Mary- De gouden eeuw van de Hollandse tuinkunst.

Paperback, Taylor 1988, van ƒ 40,- voor ƒ 8,95. De Slegte.

Het is alweer drie jaar geleden dat het driehonderd jaar geleden was dat Willem III en Mary in het huwelijk traden. Een van de exposities die de herdenking begeleidden, ging over zeventiende-eeuwse tuinaanleg, en daarvan is dit boek weer de catalogus. Essays over tuinkunst, decoratie-technieken, en de onstuimige ontwikkeling van de plantkunde destijds (grote invoer, onder VOC-bemoeienis, van uitheemse soorten).

Robert Caputo: Journey up the Nile

Gebonden, Thomasson 1988, van ƒ 79,- voor ƒ 29,90. Boekenmarkt, Oude Molstraat, Den Haag (070-3658226).

Gedurende acht maanden trok de Amerikaanse fotojournalist Caputo per jeep langs de oevers van de Nijl, in stroomopwaartse richting: Egypte, Soedan, Ethiopië, en uiteindelijk het zwarte Afrika van Oeganda en Boeroendi. Vriendelijke, niet al te diepgravende tekst, vergezeld van vele, vaak mooie kleurenfoto's. Aardig is Caputo's belangstelling voor de vele verschillende bevolkingsgroepen en stammen die hij ontmoet. Een keur van "klassieke volkeren' uit de antropologische literatuur trekt voorbij: de Nuer, de Zande, de Acholi en de Dinka.

E.L. Hoffman-Klerkx: Sprekende graven

Paperback, Kwadraat 1987, ƒ 8,90. Steven Sterk, Servetstraat, Utrecht (030-334973).

Ondanks de oubollige titel, is dit een zorgvuldig en detailrijk boekje over beschilderde (middeleeuwse) grafkelders in de stad Utrecht. De kelders van zeven kerken komen aan bod, waaronder die van de Domkerk, de Pieterskerk en de Janskerk. Een eerste verkenning naar "funeraire kunst' in Nederland.

Walker Evans: Havana 1933

Gebonden, Pantheon 1989, van ƒ 81,90 voor ƒ 32,50.

De fotograaf Evans is het meest bekend om zijn Let us now praise famous men, een verslag dat hij samen met de journalist James Agee in 1936 maakte over het erbarmelijke bestaan van blanke katoenpachters in het zuiden van de Verenigde Staten. De foto's in dat boek (waarvan overigens net een Nederlandse editie is verschenen) tonen een kale, onverbloemde wijze van vastleggen, en het is die benadering die ook Havana 1933 typeert. Tachtig foto's van het straatleven in een bruisende maar tegelijk verpauperde tropische stad: bedelaars en zakenlui, prostituées en huisvrouwen, penoze en politie.

Dr.Ir.A.R.P. Janse en Ir.Th.A. de Boer (red.): Met het oog op de aarde.

Paperback, Spectrum 1987, van ƒ 24,90 voor ƒ 8,90. Scheltema Holkema Vermeulen, Amsterdam.

Aan de hand van talrijk illustratiemateriaal belichten de auteurs de precieze werking van "aardwaarneming' (vanuit vliegtuigen en satellieten), en het belang ervan voor onder meer bodemonderzoek, weersvoorspellingen en milieubeheer. Op een aantal fotografische kaarten kan de Nederlandse lezer zijn eigen naaste woonomgeving traceren (tenzij hij, zoals ondergetekende, het ongeluk heeft in een kloof tussen twee pagina's te wonen). illustratie: journey up the nile!!

    • Henk Lagerwaard