Justitie haalt financiële taken weg bij de Raden

DEN HAAG, 26 OKT. De Raden voor de Kinderbescherming hoeven de rechter niet meer te adviseren over de vaststelling van de alimentaties voor de kinderen. Ook de taken van de Raden bij de inning van en bemiddeling over de kinderalimentaties worden opgeheven.

Dat hebben minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto van justitie besloten. De bewindslieden zullen aan de Tweede Kamer voorstellen de alimentatie overeenkomstig de huidige praktijk door de rechter te laten vaststellen. Het ministerie heeft dat gisteren bekendgemaakt.

In de Tussenbalans werden al bezuinigingen aangekondigd op de financiële afdelingen bij de raden. Deze afdelingen adviseren ondermeer over de hoogte van de kinderalimentatie.

In de toekomst zal de rechter niet meer worden geadviseerd door de Raad. De procedure tot vaststelling en wijziging zal worden vereenvoudigd en het voorbereidend werk zal door de griffies van de rechtbanken worden gedaan.

De bewindslieden zijn ervan op de hoogte dat moeilijkheden met de inning van de kinderalimentatie vaak worden opgevangen door de Raden voor de Kinderbescherming. Deze “service van de overheid” behoort evenwel niet tot haar kerntaken en wordt daarom beëindigd, aldus het ministerie.

De bewindslieden zijn bereid een particulier initiatief om de inning over te nemen te ondersteunen door mee te werken aan de overgang van personeel. Maar een dergelijk particuliere organisatie zal zich ook financieel zelf moeten bedruipen.

Inmiddels heeft het ministerie een werkgroep geformeerd, die zich buigt over de personele gevolgen van de voorgenomen maatregelen. Bij de Raden wordt al enige tijd actie gevoerd tegen de plannen van justitie.