Gedeeltelijk uitstel voor plan-Simons

DEN HAAG, 26 OKT. Het kabinet bespreekt volgende week voorstellen van staatssecretaris Simons voor een gedeeltelijk uitstel van zijn ziektekostenplannen.

De staatssecretaris is bereid de uitvoering van enkele onderdelen van zijn plan later in te laten gaan dan per 1 januari 1992.

Premier Lubbers zei dit gisteren op de persconferentie na afloop van de ministerraad.

De directe aanleiding voor het extra kabinetsberaad is het advies van de meerderheid van de Ziekenfondsraad om uitvoering van het plan-Simons op te schorten. Eventuele concessies van de staatssecretaris zullen waarschijnlijk vooral betrekking hebben op de budgettering van ziektekostenverzekeraars per 1 januari.

Simons wil op 1 januari onder meer de huisartsenhulp, de geneesmiddelen en de kraamzorg vanuit de bestaande ziekenfonds- en particuliere verzekering overbrengen naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de volksverzekering die tot en met 1995 wordt uitgebreid tot de ziektekostenverzekering voor iedereen. Op 1 januari zouden de verzekeraars voor het vergoeden van voorzieningen uit die AWBZ worden gebonden aan vooraf vastgestelde budgetten.

De plannen van Simons stuiten bij een meerderheid van de Eerste Kamer op grote bezwaren. De Tweede Kamer is in juni onder voorwaarden akkoord gegaan met het wetsvoorstel.

Premier Lubbers zei niet bezorgd te zijn over de gevolgen voor de loonontwikkeling van het voorgenomen nieuwe ziektekostenstelsel. Lubbers reageerde hiermee op berekeningen van het Centraal Planbureau waaruit blijkt dat ten gevolge van het "plan-Simons' de loonkosten wel eens extra zouden kunnen toenemen. Volgens de premier zijn de berekeningen van het Planbureau “wat geïsoleerd gepresenteerd”. Vandaar dat hij besloten heeft de interne notitie, die het Planbureau begin deze maand op verzoek van hem had gemaakt, te publiceren. De loonkosten kunnen toenemen als werknemers compensatie eisen voor de extra ziektekostenpremies die met het nieuwe stelsel zijn gemoeid.

Volgens de berekeningen van het Planbureau zal echter 94 procent van de werknemers die onder een CAO vallen niet met een achteruitgang in inkomen worden geconfronteerd. Ook zal het plan-Simons nauwelijks inkomenseffecten hebben voor werknemers die onder de ziekenfondsgrens zitten. Het Planbureau komt dan ook tot de conclusie dat het nieuwe ziektekostenstelsel “eerder effect in de incidentele dan in de CAO-sfeer zal hebben”. Loonsverhogingen in de CAO's hebben een veel grotere doorwerking, bijvoorbeeld in de koppeling tussen lonen en uitkeringen.

Vooral alleenstaanden en tweeverdieners met een bruto-inkomen vanaf 50.000 gulden per jaar gaan in het nieuwe stelsel behoorlijk meer premie betalen. De inkomensachteruitgang die hier het gevolg van is varieert van 2,5 tot 5,5 procent.