Bonden in kantine bij deftig Mees

ROTTERDAM, 26 OKT. Bij het deftige bankiershuis van Mees & Hope zijn vakbonden niet bepaald kind aan huis. Maar vrijdagmiddag staan er toch drie heuse vakbondsleiders in de kantine van de vestiging aan de Rotterdamse Coolsingel. Ze brengen het bankpersoneel op de hoogte van de resultaten van hun overleg met de directie. Naar aanleiding van berichten in de pers deze week over een onverwacht grote vermindering van het aantal arbeidsplaatsen, hadden de bonden spoedoverleg met de directie aangevraagd.

De opkomst is groot, ruim honderd mensen, en het is warm. Het personeel isongerust en verontwaardigd. “Ik moest in de krant lezen, wat ze met me van plan zijn,” zegt een verontruste medewerker die al jaren bij de bank werkt. Hij wordt tot stilte gemaand door een ander, die geconcentreerd staat te luisteren. Op een podium staan de drie bestuurders: van de FNV, de Unie BLHP en de VHP. Ze zeggen dat er niet gepraat kan worden over banenverlies en hebben het overleg met de directie opgeschort tot december. Bestuurder H. Noten van de Dienstenbond FNV ergert zich aan de “gebrekkige” reorganisatieplannen. “Waar wij ons over opwinden, is dat er helemaal geen plan lijkt te zjn”, zegt hij verongelijkt. “Met ons valt over die reorganisatie niet te praten als er geen duidelijke analyse van de noodzaak komt.”

Bestuurder H. Westerhof van de VHP is het roerend met hem eens en voegt eraan toe dat er “eerst garanties van de directie moeten komen dat men zich aan het Sociaal Plan houdt.” Dit plan kwamen de bonden in december van het vorig jaar met de directie overeen. Door de reorganisatie zouden 170 banen verdwijnen en er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. Inmiddels is in maart het jaarverslag verschenen, waarin dat getal al werd opgevoerd tot 300. Een woordvoerder van Mees en Hope heeft deze week berichten bevestigd dat het er 450 zouden zijn.

Tijdens het overleg van gisteren heeft de directie ook geen uitsluitsel gegeven over gedwongen ontslagen. Het lijkt erop dat niemand de gevolgen precies kent, zelfs de directie niet. Volgens directeur mr B. s'Jacob is het ook nog veel te vroeg om iets te zeggen over de reorganisatie. “Er is ergens een lek geweest. De reorganisatieplannen zijn nog niet eens helemaal uitgewerkt.” Ook hij zegt geen exacte getallen te kunnen geven over het aantal banen dat zal verdwijnen.

De leiding van Mees & Hope lijkt totaal overrompeld door de berichtgeving van deze week. Het was de bedoeling dat een en ander pas in november bekend zou worden.