Boeren splitsen bedrijf voor meer EG-subsidie

GRONINGEN, 26 OKT. Steeds meer akkerbouwers in het noorden van het land onderzoeken de mogelijkheden om hun bedrijven op te splitsen. Daarmee denken ze in de toekomst eerder in aanmerking te komen voor inkomenscompensatie door de EG als de bezuinigingsplannen van de Ierse EG-landbouwcommissaris MacSharry doorgaan.

De afdeling sociaal-economische voorlichting van de Groninger Landbouwmaatschappij zegt tientallen verzoeken om informatie te hebben gekregen. Ook in de akkerbouwgebieden in Drenthe en de IJsselmeerpolders zouden steeds meer boeren denken aan deze mogelijkheid.

De splitsingsplannen zijn een gevolg van het plan van MacSharry om in de toekomst kleine bedrijven meer inkomenscompensatie te geven dan grote bedrijven. De boeren zouden hun bedrijven in kleinere eenheden willen verdelen, bij voorbeeld onder hun vrouw of kinderen.

Volgens een woordvoerder van de Groninger Landbouwmaatschappij is dat splitsen van bedrijven echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er moeten dan eerst antwoorden komen op een aantal vragen. “Bedrijfssplitsing betekent hogere accountantskosten, fiscaal is het ook niet erg aantrekkelijk en bovendien kan men er de bestaande subsidieregelingen op investeringen op basis van de standaardbedrijfseenheden, die onder meer een bepaalde omvang van het bedrijf vereisen, mee verspelen. Wellicht komen de gesplitste bedrijven ook niet in aanmerking voor de braakleggingsregeling, waarmee de EG de overproduktie wil beteugelen.”

De woordvoerder van de Zeeuwse Landbouwmaatschappij, waar boeren tot nog toe "incidenteel' aankloppen voor informatie over bedrijfssplitsing: “We houden de mensen voor voorzichtig te zijn, want de gevolgen zijn op dit moment wegens de vaagheden rondom het plan van MacSharry nog te groot. De allergrootste bedrijven krijgen in zijn optiek helemaal geen compensatie meer, maar niemand kan vertellen wat een groot bedrijf is en evenmin hoe groot een klein bedrijf moet zijn om voor de grotere inkomenscompensatie in aanmerking te komen.”