"Belastingvlucht België tegengaan'

MAASTRICHT, 26 OKT. De maatregelen die de regering wil nemen om oneigenlijk gebruik van de zogenoemde "80 procent-regeling' tegen te gaan, moeten worden verzacht voor die bedrijven waar de directeur een belang van ten minste éénderde in het aandelenkapitaal heeft. Gebeurt dat niet, dan is het risico groot dat veel eigenaren van deze familiebedrijven hun zaak verkopen om in België ongestoord van hun vermogen te gaan genieten. Die belastingvlucht zal ook nadelige gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in ons land.

Die stelling verkondigden de Kamerleden dr. W. Vermeend (PvdA) en mr. Th. Vreugdenhil (CDA) gisteren tijdens het symposium "Belastingvlucht naar België', dat in Maastricht werd gehouden.

De twee Kamerleden zijn het erover eens dat de constructie waarmee nu de 80 procent-regel wordt omzeild, onmogelijk moet worden gemaakt. De wet op de vermogensbelasting bepaalt dat een houder van een aanmerkelijk belang in een onderneming nooit meer dan 80 procent van zijn belastbaar inkomen aan vermogens- plus inkomstenbelasting kwijt kan zijn. Door hun inkomen op nul te stellen kunnen veel directeur-grootaandeelhouders van BV's op eenvoudige manier aan het betalen van de inkomsten- en vermogensbelasting ontkomen.

Staatssecretaris Van Amelsvoort (financiën) wil aan die praktijk een einde maken door één procent van de waarde van de aandelen als fictief inkomen te bestempelen, waarover voortaan ten hoogste 75 procent inkomsten- en vermogensbelasting moet worden betaald.

Vermeend en Vreugdenhil menen dat het vermogen van een onderneming op die manier te zwaar kan worden belast. Zij pleiten voor een verlichting van de druk van de vermogensbelasting door de ondernemersvrijstelling aanzienlijk te verhogen. De lastenverlichting zou zichzelf terugverdienen, omdat de belastingvlucht erdoor zou afnemen. Op den duur zou volgens hen de vermogensbelasting zelfs kunnen worden vervangen dooor een belasting op vermogenswinsten.

Het Kamerlid drs. G. Ybema (D66) pleitte voor een geleidelijke verlaging van het tarief van de vermogensbelasting, dat nu 0,8 procent bedraagt, tot 0,6 procent in 1994 en 0,4 procent in 1996.

Staatssecretaris Van Amelsvoort heeft vorige week in de memorie van antwoord bij het wijzigingsvoorstel geschreven dat ook hij bang is voor een belastingvlucht naar België. Daarom zou erover denkten het tarief in de nabije toekomst substantieel te verlagen.