Vertrouwen consument in economie opnieuw gedaald

DEN HAAG, 25 OKT. Het vertrouwen van de consument in de economie is in oktober opnieuw gedaald en is sinds april 1984 niet zo gering geweest. Dat blijkt uit gisteren gepresenteerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De index van het consumentenvertrouwen staat nu op achtenzeventig, zeven punten lager dan een maand eerder.

De index van het consumentenvertrouwen is gebaseerd op vijf vragen, die maandelijks aan 1300 mensen worden voorgelegd. De index bedraagt minimaal nul en maximaal tweehonderd punten. Bij honderd punten hebben evenveel mensen een positieve mening als een negatieve mening over de economie.

In oktober vond achtenveertig procent van de ondervraagden de algemene economische situatie in de twaalf maanden daarvoor verslechterd. Vier procent sprak van een verbetering. In september was dat nog respectievelijk tweeënveertig en zes procent. Zevenvijftig procent van de ondervraagden verwacht de komende maanden nog een verdere verslechtering van de economische situatie in de komende twaalf maanden.

De index van de koopbereidheid daalde in oktober van honderd naar zesennegentig, vooral doordat de ondervraagden de eigen financiële situatie minder gunstig beoordeelden.

In oktober verwachtte negenvijftig procent de komende maanden een stijging van de werkloosheid. In september was dat nog maar zesendertig procent.