Uitloting obligaties Kanker Instituut

De vandaag gehouden uitloting heeft de houder van de renteloze premieobligatie Nr 215433 van 1.000 gulden nominaal, uitgegeven door het Nederlands Kanker Instituut, aangewezen als rechthebbend op een uitloting van 1 miljoen gulden.