Stortplaats in Friesland moet sluiten

LEEUWARDEN, 25 OKT. De provincie Friesland heeft de buurprovincies Overijssel, Drenthe en Groningen opnieuw te hulp geroepen voor een tijdelijke oplossing van haar afvalprobleem nu de nog maar drie weken geleden heropende vuilstortplaats Weperpolder (gemeente Ooststellingwerf) dicht moet.

De sluiting is het gevolg van een beroep van enkele omwonenden en het Milieu-platform Ooststellingwerf bij de Raad van State, die de gedoogbeschikking van de provincie Friesland vernietigde. Een gedoogbeschikking was nodig toen de provincie geen stortvergunning kon verlenen, omdat die in strijd was met het oude Afvalstoffenplan uit 1981.

De provincie gaat er vanuit dat het nieuwe plan, dat eind dit jaar gereed is, wel een basis geeft voor een vergunning. De Raad van State is echter van mening dat het onzeker is of de gevraagde vergunning wordt verleend. Maandag overleggen de vier noordelijke provincies, verenigd in het Noordelijk Afvaloverleg (NAO), over de ontstane situatie.

Al eerder waren Drenthe, Groningen en Overijssel bereid elk 80.000 ton Fries afval te verwerken op voorwaarde dat de oude stortplaats Weperpolder heropend zou worden. Zolang er geen alternatieve verwerkingsmogelijkheden zijn, blijft de vuilstort voorlopig open, omdat er verder geen afvalverwerkingsmogelijkheden zijn in Friesland. De Weperpolder zou twee jaar geopend blijven, totdat de nieuwe Friese stortplaats De Dolten (gemeente Skarsterlân) klaar zou zijn.