Staatspresidium boycot Joegoslavië-conferentie

LJUBLJANA, 25 OKT. Het door Servië gecontroleerde staatspresidium zal een in Den Haag gesloten vredesovereenkomst niet erkennen. Dit schrijft het presidium in een brief aan de voorzitter van de vredesconferentie, Lord Carrington.

“Over de toekomst van ons land kunnen alleen de daartoe bevoegde organen beslissen”, aldus het staatspresidium, daarmee doelend op zichzelf en op het federale parlement.

De vier pro-Servische leden van het staatspresidium weigerden vandaag naar Den Haag te komen omdat “wij de tekst van het EG-voorstel te laat gekregen hebben”. Zij zijn ook boos op Carrington, omdat deze vorige week vrijdag vice-president Branko Kostic tijdens de conferentie het woord ontnam.

In Den Haag is omstreeks 11.45 uur de zesde plenaire zitting van de Joegoslavië-conferentie begonnen zonder de Servische leden in het staatspresidium en zonder de in Japan verblijvende minister Van den Broek. Wel aanwezig zijn de federale president Stipe Mesic en minister van buitenlandse zaken Budimir Loncar, drie leden van het staatspresidium en de presidenten van de zes republieken met hun ministers van buitenlandse zaken. De conferentie zal zich voor de tweede keer buigen over het EG-plan voor Joegoslavië als losse federatie van soevereine republieken.

Het Servische parlement heeft gisteren opnieuw het EG-voorstel van de hand gewezen. Hoewel men deze week in Den Haag geprobeerd heeft de vorige week door Servië afgewezen tekst zo te wijzigen dat zij ook voor deze republiek aanvaardbaar zou zijn, noemde het Servische parlement het huidige voorstel voor een los samenwerkingsverband “nog slechter dan het eerste voorstel”. Het eerste voorstel was alleen voor Servië onaanvaardbaar.

Pag 5:

Strijd in Kroatie gaat onverminderd door

Het EG-voorstel werd vorige week alleen door Servië afgewezen. Het Montenegrijnse parlement stemde gisteren wel in met het EG-voorstel. De Montenegrijnse president, Momir Bulatovic, is deze week fel bekritiseerd door pro-Servische partijen die hem van verraad beschuldigden. De Montenegrijnse politici hebben de afgelopen jaren steeds aan de leiband van de Servische president Slobodan Milosevic gelopen en het was een verrassing dat Bulatovic vorige week wel instemde met het EG-voorstel.

Het besluit van het parlement betekende een gevoelige politieke nederlaag voor Branko Kostic, die het parlement gevraagd had het EG-voorstel af te wijzen. De Sloveense president Milan Kucan sprak gisteren zijn waardering uit voor het EG-voorstel, maar voegde daar aan toe: “Slovenië is niet van plan een structurele samenwerking met de andere republieken aan te gaan. Verder dan een vrijhandelszone gaan wij niet”.

Het voornemen van de moslims in de Servisch-Montenegrijnse regio Sandzak om dit weekeinde eem referendum te houden waarbij men zich kan uitspreken voor "politieke en territoriale autonomie', is op felle kritiek van het Servische en Montenegrijnse parlement gestuit. Zij noemden het referendum “in strijd met de wet en een gevaarlijk avontuur”. Een woordvoerder van de 200.000 moslims in Zandzak zei gisteren echter dat het referendum desondanks zal door gaan.

In Kroatië werden de gevechten aan de frontlijnen vanmorgen onverminderd voorgezet. De strijdende partijen hielden zich ook niet aan het voor Dubrovnik overeengekomen staakt-het-vuren dat om vijf uur gisteravond van kracht werd. Het "lokale' staakt-het-vuren werd overeengekomen na bemiddeling van EG-waarnemers.

De Amerikaanse regering heeft gisteren de “zinloze en ongerechtvaardigde” beschietingen van Dubrovnik door het federale leger scherp veroordeeld.

    • Theo Engelen