Plan voor nieuw theatercomplex

ROTTERDAM, 25 OKT. In het voormalige gebouw van de Nederlandse Dagbladunie aan de Witte de Withstraat in Rotterdam zou een multicultureel centrum moeten worden gehuisvest, een "Drugstore voor de kunsten'. Een uitgewerkt plan daartoe is gisteren overhandigd aan de voorzitter van de onderzoekscommissie van de Rotterdamse Kunststichting, Cees Bavius. Op basis van dit plan zal de Kunststichting advies uitbrengen aan de wethouder van cultuur.

De verbouwingskosten worden geschat op 12,5 miljoen gulden, op te brengen door particuliere investeerders. Daarnaast is een aanloopsubsidie nodig van 4,5 ton. Volgens een schetsplan van Wim Kloosterboer van het architectenbureau OMA zou het vroegere onderkomen van Algemeen Dagblad en NRC Handelsblad worden herschapen in een complex met twee theaterzalen, winkels, horecagelegenheden en een grote ruimte voor beurzen, festivals, exposities, concerten en feesten. Een globaal voorstel werd vorig jaar al ingediend door de werkgroep Drugstore, die daarop subsidie kreeg van de gemeente om nader onderzoek te doen. De groep denkt door het bieden van een breed scala aan activiteiten een nieuw publiek aan te trekken, dat niet of niet meer naar de bestaande instellingen gaat.

De Rotterdamse Kunststichting zal zich de komende maanden over het plan buigen. Bavius zet vooralsnog vraagtekens bij de haalbaarheid. “Het is een interessant plan, maar ze willen nogal wat met twaalf en een half miljoen verbouwingskosten en vier en een half ton subsidie”, zegt hij. “Ook moeten we goed kijken of de inhoudelijke programmering niet het bestaande aanbod overlapt”. Er zijn meer kapers op de kust. Zo zal het RO-theater waarschijnlijk binnen afzienbare tijd met een eigen plan voor het pand komen.