Mist rond nieuwe start Air Holland

BADHOEVEDORP, 25 OKT. Gisterenmiddag verzamelde het personeel van Air Holland zich zeker voor de vijftiende keer in korte tijd in het instructielokaal van het kantoor in Badhoevedorp. Dit keer sprak bewindvoerder mr. M. Pannevis, ter zijde gestaan door de nieuwe directeur drs. P.P.F. Langendijk, de verlossende woorden: Air Holland blijft - zij het in afgeslankte vorm - bestaan. Het resultaat van drieënhalve week onderhandelen om de benodigde geldschieters te vinden.

Eindelijk kon de champagne die al voor het weekeinde was koudgezet, worden ontkurkt en worden uitgeschonken in plastic glaasjes. De werknemers huldigden Pannevis en Langendijk voor hun inzet. Stewardessen brachten blauwe en oranje strepen uit het logo van Air Holland aan op de wangen van beide "redders'. Vrijwel alle aanwezigen zagen er door deze beschildering uit als Indianen op oorlogspad.

In de ontvangsthal sneden vier heren met koksmutsen een taart van ongeveer een vierkante meter aan. Op de taart een landingsbaan met één modelvliegtuigje van Air Holland. Symbolisch voor de manier waarop Air Holland deze winter door moet.

In een met oranje, blauwe en witte ballonnen gevuld zaaltje lokaal wilden en konden personeelswoordvoerder J. Cocheret, Pannevis en Langendijk weinig concreets vertellen. Ze konden het niet omdat er nu weliswaar zekerheid is over de contouren van de nieuwe vennootschap, maar nog veel zaken moeten worden afgewikkeld. Hoeveel het nieuwe Air Holland moet betalen voor de activa van het oude Air Holland, - waarvoor de bewindvoerder over ruim een week het faillissement zal aanvragen - is nog onderwerp van onderhandelingen. Op vragen over de overdracht van de landingsvergunningen en het overnemen van fiscaal compensabele verliezen gaven Pannevis en Langendijk geen helder antwoord. Cocheret zei dat volgende week meer bekend zou worden gemaakt over de manier waarop het nieuwe Air Holland tot stand komt.

Over de vier geldschieters die samen met Langendijk 26 miljoen op tafel leggen, wilden ze niets zeggen omdat deze “vermogende particulieren” anoniem willen blijven. Pannevis refereerde aan de financiers als “het Rotterdams consortium”.

Op de suggestie dat het horecaconcern Van der Valk een van de geldschieters is, reageerden de nieuwe directeur en de bewindvoerder ontkennend noch bevestigd. Wel wilde hij kwijt dat de financiers ieder ongeveer een even groot bedrag inbrengen om blokvorming te voorkomen.

Vlieger John Steinbacher, die samen met John Block betrokken was bij de oprichting van Air Holland, was een van de mensen die tijdens de afgelopen weken speurde naar geldschieters. Tot twee jaar geleden zat hij in de directie van Air Holland, maar hij stapte eruit omdat hij zich niet kon vinden in het beleid van de inmiddels opgestapte Block. Volgens hem is een belangrijk deel van de financiers via personeelsleden van Air Holland benaderd. “Er zitten financiers bij die zeggen: als mijn zoon het een goed bedrijf vindt, wil ik er wel geld in steken.”

Waarom Langendijk er ingestapt is? “Luchtvaart heeft eeuwigheidswaarde. Als het een sokkenfabriek betrof, was het anders gelopen.”