Kamer wil "zaak-Bosio' heropenen

DEN HAAG, 25 OKT. De ministers Hirsch Ballin (justitie) en Andriessen (economische zaken) moeten een grondig onderzoek instellen naar de affaire-Bosio. Dat vindt de commissie van de verzoekschriften van de Tweede Kamer, die de zaak ruim twee jaar heeft onderzocht. Zij zal de voltallige Tweede Kamer volgende week voorstellen de regering om zo'n onderzoek te vragen.

Uit de beantwoording van vragen van Groen Links door minister Hirsch Ballin bleek vorige week dat de Kamercommissie door de regering op het verkeerde been is gezet. De commissie schrijft dat zij “het verstrekken van onjuiste inlichtingen vanwege de minister van justitie hoog heeft opgenomen, nu in deze zaak bij herhaling op verschillende punten inlichtingen zijn gevraagd en de beantwoording summier danwel onjuist is geweest.”

Zij stelt vast dat het werk van het parlement “ernstig wordt gefrustreerd” als de Kamer er niet op kan vertrouwen dat verstrekte inlichtingen juist zijn. De commissie wil dat de regering “prompte en volledige” inlichtingen verstrekt. Haar eigen werk in de affaire-Bosio beschouwt zij nu als beëindigd.

In de "zaak-Bosio' gaat het om de vraag wat er in 1985 aan de hand was met een container met 645 kilo marihuana die in Antwerpen in beslag werd genomen en hoe dat samenhing met de subsidie die de failliete Fransman M. Bosio in 1982 van Economische Zaken kreeg voor het oprichten van een bedrijfje in airconditioning voor auto's.

De container was geadresseerd aan Bosio, die ontkende iets met de zaak te maken te hebben. De Nederlandse en Belgische politie stelden geen onderzoek in. Minister Korthals Altes (Justitie) ontkende in 1986 het bestaan van de container.