Kamer wil belasting voor woonboten

DEN HAAG, 25 OKT. Ook woonbootbewoners moeten belasting betalen die vergelijkbaar is met de onroerendgoed-belasting.

Dat vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. Gisteren diende CDA-kamerlid Bijleveld hiertoe een motie in. Het is niet juist dat woonbootbewoners bij de gemeentebelastingen worden ontzien omdat ook zij van de gemeentevoorzieningen profiteren, zo is het standpunt van Bijleveld. Hij kreeg hierin steun van alle partijen. Bijleveld diende zijn motie in bij de behandeling van een wetsvoorstel over de wijziging van de gemeentelijke belastingbepalingen. De nieuwe wet houdt in dat, na een overgangsperiode van vijf jaar, niet meer de grondoppervlakte maar de economische waarde van een pand als grondslag wordt genomen voor de onroerendgoed-belasting. Op een aantal wijzigingen na gaf de Kamer zijn goedkeuring aan het wetsvoorstel. Volgende week dinsdag zal er over de motie van Bijleveld worden gestemd.