Hoogovens: lagere produktie van aluminium

ROTTERDAM, 25 OKT. Staalfabrikant Hoogovens zal de produktie van primair aluminium met tien procent reduceren. Op jaarbasis komt de maatregel neer op een produktievermindering van 18.000 ton per jaar.

De onderneming heeft de maatregel genomen omdat de aluminiummarkt wordt geteisterd door overproduktie, waardoor Hoogovens geen acceptabele prijs voor aluminiumprodukten kan krijgen. Volgens Hoogovens wordt aluminium momenteel onder de kostprijs verkocht. De overproduktie wordt veroorzaakt door aanbod uit de Sovjet-Unie.

Op de Amsterdamse effectenbeurs stond de koers van Hoogovens vanmorgen onder druk. Omstreeks het middaguur noteerde het staalconcern 48,90 gulden na een slot van 49,10 gulden gisteren.

De maatregel heeft volgens een woordvoerder geringe consequenties voor het personeel. Enkele tientallen tijdelijke medewerkers zullen geen verlenging van hun contract krijgen. De produktiebeperking verandert niets aan de prognoses voor het netto resultaat. Hoogovens maakte onlangs bekend in de tweede helft van 1990 te rekenen op een netto resultaat van nul. In de eerste helft van dit jaar bedroeg het nog 55 miljoen gulden. Vorig jaar maakte Hoogovens een netto winst van 298 miljoen gulden.

Hoogovens is niet de enige onderneming die besloten heeft de produktie van ruw aluminium te verminderen. De vestiging van het Franse Pechiney in Vlissingen maakte onlangs bekend de produktie met 12,5 procent te verminderen.

Hoogovens heeft twee aluminiumsmelterijen, Aldel in Delfzijl en een in het Duitse Vörden. Gezamenlijk produceren de twee vestigingen 180.000 ton aluminium per jaar. Daarmee voorzien ze Hoogovens van de helft van het ruwe aluminium dat het bedrijf tot halffabrikaten verwerkt. De andere helft wordt op de wereldmarkt ingekocht, zodat Hoogovens deels ook profiteert van de val van de aluminiumprijzen. Omdat de prijsdaling ook doorwerk in de prijs van eindprodukten kan dit de prijsdaling van het zelfgeproduceerde aluminium compenseren. Aluminium is goed voor 30 procent van de totale omzet van onderneming.