"Homeopathie niet langer vergoeden'

AMSTELVEEN, 25 OKT. Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten per 1 januari 1993 niet langer door het ziekenfonds worden vergoed. Na een overgangsfase zouden deze preparaten moeten worden opgenomen in een aanvullende verzekering.

De Ziekenfondsraad heeft gistermiddag in grote meerderheid besloten dit aan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) te adviseren. Homeopathische en antroposofische middelen worden nu wel door het fonds vergoed. De staatssecretaris heeft de Ziekenfondsraad vorig jaar echter al om een advies gevraagd over de status van deze middelen, nu hij het voornemen heeft alle farmaceutische verstrekkingen per 1 januari komend jaar onder de werking van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te brengen.

Een meerderheid van de raad meent dat het fonds geen middelen kan blijven vergoeden waarvan de werkzaamheid niet wetenschappelijk is aangetoond. Het concept-advies liet echter ruimte voor een ander standpunt, namelijk dat vergoeding gehandhaafd moet blijven omdat deze middelen “gedurende een lange reeks van jaren in een kennelijke behoefte voorzien.” Bij de stemming tijdens de plenaire zitting van de raad bleken enkele kroonleden, de vakcentrales FNV en MHP en een paar vertegenwoordigers van de Vereniging van Nederlandse Zorgverzekeraars (VNZ) voorstander van dit standpunt te zijn. Deze leden menen dat de uitgaven aan dergelijke middelen niet meer dan veertig tot vijftig miljoen belopen op een totaal van tweeënhalf miljard dat aan geneesmiddelen wordt uitgegeven.