Hollandia Kloos ziet resultaat teruglopen

KRIMPEN A-D IJSSEL, 26 OKT. Staalconstructiebedrijf Hollandia Kloos Holding, het bedrijf dat voor tachtig procent in bezit is van stichting van minister-president Lubbers en zijn broer R.M. Lubbers, kampt met winstval. Het bedrijf heeft vanochtend bekend gemaakt dat het resultaat in de periode tot en met augustus is gedaald van 2,45 miljoen gulden in 1990 tot 382.000 gulden dit jaar.

Volgens R.M. Lubbers is de belangrijkste oorzaak van het tegenvallende resultaat van Hollandia Kloos een strop op de in uitvoering zijnde werken. Hij heeft niet meegedeeld om welke werken het gaat.

Bovendien zijn er vertragingen opgetreden in het in uitvoering nemen van nieuwe werken. Daardoor zijn er onderbezettingsproblemen ontstaan. Hollandia zou betrokken worden bij de brug bij Zaltbommel. Het was de bedoeling dat Hollandia vorig jaar met de bouw zou beginnen. Nu blijkt dat pas in 1992 met de bouw van de nieuwe brug gestart kan worden. Ook de door Hollandia verwachte opleving van de railbouw heeft niet plaatsgevonden.

Hollandia Kloos hoopte ook op een opdracht voor de bouw van de Westerschelde-oeververbinding. De hiervoor al in 1985 opgerichte Tolbrug Exploitatiemaatschappij is volgens Lubbers nu "slapende'. Hij verwacht geen snelle aanbesteding meer.

Volgens Lubbers zal het resultaat voor de rest van het jaar maar zeer beperkt kunnen toenemen. De winstval komt op het moment dat Lubbers het bedrijf wil omvormen tot een participatiemaatschappij, met een nieuwe naam: Hollandia Industriële Maatschappij. Vorige week was aangekondigd dat het bedrijf Hollandia Industriële Participatie Maatschappij zou gaan heten, maar deze naam zorgde in de optiek van de commissarissen voor verwarring.

Lubbers zal zich terugtrekken uit de leiding van de werkmaatschappijen en zich gaan toeleggen op het verwerven van minderheidsdeelnemingen in industriële bedrijven. De verandering moet formeel worden voorgelegd aan de aandeelhouders, hoewel de stemmen van Lubbers en de stichting van de minister-president op zich voldoende zijn om de verandering binnen het beursfonds te voeren.

De commissarissen van Hollandia Kloos hebben gisteren besloten om in de eerste helft van 1992 een extra aandeelhoudersvergadering te beleggen. Dan zal de naamswijziging aan de orde komen. Bovendien zullen de aandelen van 100 gulden nominaal geruild worden tegen tien nieuwe aandelen van 10 gulden. De splitsing is bedoeld om de verhandelbaarheid van het aandeel te bevorderen.