Feyenoord zoekt nieuwe sponsor

DEN BOSCH, 25 OKT. Feyenoord mag op zoek gaan naar een nieuwe shirtsponsor. Het contract met de huidige geldschieter, het automatiseringsbedrijf HCS, wordt per 1 november ontbonden. Dat heeft A. de la Porte, president van de arrondissementsrechtbank in Den Bosch vanochtend bepaald. Feyenoord eiste dat HCS alsnog het achterstallige sponsorbedrag voor de eerste periode van het seizoen (7,5 ton) zou betalen. Tevens moest de multinational de tekorten van de voetbalclub, gelijk aan het contract, voor haar rekening nemen. De derde eis van de Rotterdammse vereniging was dat ze per een november een nieuwe hoofdsponsor aan zou mogen trekken. President De la Porte vond dat er van een wanprestatie van Feyenoord geen sprake was en dat HCS er schuldig aan is dat Feyenoord in grote financiële moeilijkheden is geraakt, waarbij het niet eens meer aan zijn salarisverplichtingen kan voldoen.

Hij gaf Feyenoord daarom toestemming op zoek te gaan naar een nieuwe geldschieter. De voetbalclub heeft evenwel geen recht op de 750.000 gulden, besliste De la Porte. Beide partijen hebben veertien dagen de tijd om eventueel hoger beroep tegen de uitspraak aan te tekekenen.

Gisteren heeft Feyenoord een laatste poging van HCS om de financële problemen bij de club op te lossen van de hand gewezen. Behalve het bedrag van 750.000 gulden had HCS ook nog eens een externe geldgever bereid gevonden twee miljoen in Feyenoord te investeren, waarbij wel de eis werd gehanteerd dat er een participatie-maatschapij zou worden opgericht waarbij de voornaamste bezittingen (de transferbedragen van de spelers) in handen van derden terecht zouden komen. Feyenoord wees dat van de hand. HCS-predident Van den Boogaard: “Ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Want als Feyenoord er beter van wil worden moet de club nu voor 6 maanden een sponsor zien te vinden die bereid is een slordige drie miljoen in de club te steken.”

Volgens Feyenoord-voorztter Amundus Lundqvist is het vinden van een nieuwe geldschieter geen probleem voor Feyenoord. Zeker nu de sportieve prestaties zienderogen verbeteren is hij optimistisch gestemd. In een eerste reactie op de rechtszaak vanochtend verklaarde Lundqvist: “Ik ben opgelucht maar heb toch ook een soort schuldgevoel ten opzichte van HCS. Je bent een huwelijk aangegaan dat mislukt is.” Over de vordering van ruim twaalf miljoen gulden die HCS nog van Feyenoord tegoed heeft zegt Lundqvist: “Dat gaat om vorderingen en betalingen die zijn neergelegd in een bodemprocedure die zich nog jaren kan voortslepen. Wij hebben misschien wel 13 miljoen van HCS tegoed. Door de garantieverplichtingen die HCS, ook in de exploitatiesfeer, ten opzichte van ons heeft en die contractueel zijn vastgelegd.”

Een van de gegadigden voor shirtsponsor bij Feyenoord is het verzekeringsconcern Stad Rotterdam, het bedrijf waar oud-voorzitter Carlo de Swart werkzaam is. De Swart: “We praten daar binnen ons bedrijf wel eens over. Maar Feyenoord zal ons iets moeten verkopen. Het zal zelf met de vraag moeten komen of wij shirtsponsor willen worden. Ik ga zondag naar het voetballen en heb dan toegang tot de bestuurskamer. Ik sluit niet uit dat er dan over dit onderwerp wordt gesproken.”