Een op drie Fransen staat achter Le Pen

PARIJS, 25 OKT. Eén op de drie Fransen is het eens met de opvattingen van Jean Marie Le Pen, de leider van het uiterst-rechtse Front National (FN). Dit blijkt uit een opinieonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van het dagblad Le Monde en de commerciële zender RTL.

Een jaar geleden stond nog achttien procent van de Fransen achter Le Pen, die vooral naam heeft gemaakt met racistische uitlatingen aan het adres van joden en immigranten.

Het onderzoek toont een duidelijke verschuiving naar rechts in de publieke opinie in Frankrijk. Van de ondervraagden verklaarde 32 procent volledig achter Le Pen te staan. Een meerderheid, 54 procent, verklaart zich in grote lijnen akkoord met de ideeën van Le Pen. Dat was vorig jaar 31 procent.

Deze ruk naar rechts is des te opmerkelijker omdat uit het onderzoek ook blijkt dat de bevolking zich geen illusies maakt over het karakter van Le Pen en het Front National. Een ruime meerderheid (65 procent) meent dat het FN en Le Pen een "gevaar voor de democratie' vormen. Evenals een jaar geleden meent 78 procent dat het Front National “sectarisch” is en 76 procent dat de partij van Le Pen “niet in staat is om Frankrijk te regeren”. De helft van de ondervraagden (49 procent) noemt het Front National “racistisch”.

Vooral kiezers op de gaullistische RPR tonen zich ontvankelijk voor het gedachtengoed van Le Pen. Vijftig procent verklaart zich nu akkoord met Le Pens opvattingen hierover tegen 20 procent een jaar geleden. Maar ook bij kiezers op andere partijen wint Le Pen aan sympathie: bij de Groenen van 6 procent in 1990 tot 22 procent nu, bij de liberalen van het UDF van 25 tot 38 procent, bij de communisten van 11 tot 16 procent en bij de socialisten van 10 tot 14 procent.

RPR-leider Jacques Chirac en UDF-president Giscard d'Estaing hebben zich nog onlangs in populistische bewoordingen uitgelaten over het vraagstuk van de immigratie uit Noord-Afrika en de integratie van immigranten in de Franse samenleving. Chirac sprak van de “geur” en de herrie van een immigrantenfamilie in een Parijs appartement. En Giscard d'Estaing sprak over een “invasie” van immigranten. Met deze uitlatingen sloten zij aan bij de extreme standpunten van Le Pen over het immigratievraagstuk.

Deze opvattingen zijn daarmee enigszins gelegitimeerd, wat de verschuiving naar rechts mede kan verklaren, aldus een analyse in Le Monde.

    • Jan Gerritsen