Bond in actie tegen "stille' sanering bij DSM

GELEEN, 25 OKT. De Industriebond FNV beraadt zich op acties bij het chemisch concern van DSM in Geleen omdat daar volgens bestuurder H. Walravens van de bond op dit moment op grote schaal "stille' saneringen plaatshebben zonder overleg en zonder sociaal plan.

Ook de Unie BLHP en de Verening Hoger Personeel DSM hebben er moeite mee dat werknemers bij onder meer de divisies kunstmest, vezelgrondstoffen en bij de afdeling research te verstaan zou worden gegeven dat ze maar beter kunnen uitkijken naar een baantje buiten de onderneming. “Zelfs worden advertenties uitgeknipt en de mensen onder de neus geduwd met functies buiten DSM. Het is puur slecht”, aldus Walravens.

Een poging om via de directeur arbeidszaken aan de praktijken een einde te maken is volgens Walravens op niets uitgelopen. “Als men op deze manier denkt mensen kwijt te kunnen raken, volgen er acties”, aldus Walravens.

Een DSM-woordvoerder zei vanmorgen dat het best mogelijk is dat mensen individueel op deze manier worden benaderd, maar, zei hij “het gaat niet om een structureel, van bovenaf gestuurd beleid”.

Wegens de teruggang in de conjunctuur wil DSM in Geleen enige honderden arbeidsplaatsen schrappen. Voor een deel is men daar al mee bezig. Het zou volgens vakbondsbestuurders gaan om een totaal aantal van 500 tot 600 banen, die aldus zullen verdwijnen.

Ook de voorzitter van de Vereniging van Hoger Personeel bij DSM, dr. B. K. Vriesema stelt vast dat de saneringen plaatshebben zonder dat er een sociaal plan is. “De zaak is in een versnelling geraakt door de teruggang van de conjunctuur”, aldus Vriesema. Volgens Vriesema zoeken de overtollige werknemers eerst een andere functie binnen het concern, maar “die mogelijkheden raken op, dus zal men genoodzaakt zijn zijn heil buiten de onderneming te zoeken.”

De reorganisaties in Geleen zijn onderwerp van overleg tussen DSM en de sociale partners. Op 1 november heeft een gesprek plaats. FNV-bestuurder Walravens plaatst de gebeurtenissen in Geleen tegen de achtergrond van de grootscheepse reorganisatie, die DSM van plan is in de komende drie jaar door te voeren. “Als men dan ook denkt zo met de mensen te kunnen omgaan, zal men ons op zijn weg vinden”, aldus Walravens.