Amrofondsen dominant in nieuw pakket fusiebanken

ROTTERDAM, 25 OKT. De huisfondsen van de Amro Bank voeren in het nieuwe assortiment beleggingsfondsen van ABN Amro de boventoon boven die uit de hoek van de ABN Bank. Van de negen grote basisfondsen die voortaan aan de klanten worden aangeboden, zijn er maar liefst zeven afkomstig van de Amro Bank.

Dat blijkt uit een overzicht dat ABN Amro gisteren heeft bekendgemaakt. In marktkringen wekt het vooral verbazing dat bij de grootste fondsen Albefo (ABN) het onderspit heeft moet delven tegen Amro All In Fund. Beide zogenoemde gemengde fondsen beleggen in aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten en edele metalen.

Vermogensbeheerders wijzen erop dat Albefo de afgelopen jaren duidelijk betere prestaties heeft geboekt dan Amro All In Fund. Ondanks het slechte beursklimaat de afgelopen twee jaar hield Albefo het koersverlies beperkt. De betere resultaten van Albefo worden vooral toegeschreven aan het voorzichtiger beleggingsbeleid van het ABN-fonds.

Vanmorgen noteerde Albefo op de Amsterdamse effectenbeurs 51 gulden, tegen 53 gulden eind 1989. Amro All In Fund maakte daarentegen een veel sterkere koersdaling door. Het gemengde fonds noteerde vanmorgen op 79,70 gulden, tegen 93 gulden eind 1989.

Volgens woordvoerder H.P. Viool van ABN Amro heeft bij de keuze vooral de omvang van de fondsen een rol gespeeld.

Amro All In Fund had medio 1991 een totaal van bijna twee miljard gulden, terwijl Albefo een omvang heeft van 748,6 miljoen gulden. Viool haast zich te zeggen dat bij het ABN Amro All In Fund “rekening zal worden gehouden met de beleggingsopvattingen van de ABN-vermogensbeheerders”.

Beide fondsen konden niet fuseren. Dit zou fiscaal nadelig kunnen uitwerken voor sommige aandeelhouders.

Albefo zal weliswaar niet meer veel in de publiciteit gebracht, maar zal toch een eigen publiciteitsbudget behouden. Van de bijna dertig beleggingsfondsen onder beheer van ABN Amro moeten er zo dertien verdwijnen.