Werkgevers Rotterdamse haven zien daling banen

ROTTERDAM, 24 OKT. Het aantal arbeidsplaatsen in de Rotterdamse haven blijft dalen. Concentratie en containerisering zijn hier verantwoordelijk voor.

Dit staat is het jaarverslag over 1990 van de Havenwerkgeversvereniging SVZ. In het verslagjaar daalde het aantal werknemers bij de 144 bedrijven die aangesloten zijn bij de SVZ met 130 mensen tot 8173. Het verlies van werkgelegenheid was het grootst in de graanoverslag.

Deze sombere visie strookt niet met de prognoses van het Gemeentelijk Havenbedrijf. In het onlangs gepresenteerde Havenplan 2010 staat dat de werkgelegenheid weer zal stijgen als bedrijven, gemeente en Rijk voldoende investeren in de Rotterdamse haven. “Het verschil is dat onze voorspellingen voor de korte termijn gelden en die van het Havenbedrijf voor de langere termijn en onder bepaalde aannames,” aldus een woordvoerder van de SVZ.

De daling van het aantal arbeidsplaatsen schrijft de SVZ toe aan verdere verdere concentraties van bedrijven in de overslag van containers, stukgoed en bulkgoed, het afstoten van verliesgevende pakketten, containerisering en automatisering.

Een recent voorbeeld van de concentratie in de haven van Rotterdam is de overneming van de bulkgoedoverslagbedrijven van J. Rijsdijk (Interstevedoring en OBA) door Hes Beheer. Het afstoten van lading is een belangrijk onderdeel van de plannen om containeroverslagbedrijf ECT weer gezond te maken.

Drs. O. Heemskerk, directeur van de SVZ, waarschuwt voor een al te voortvarend aannamebeleid onder deze omstandigheden. Dat leidt volgens hem tot “een structureel personeelsovercompleet” zoals in de tachtiger jaren.

Een ander punt van zorg is de leeftijdsopbouw van de werknemers in de haven. De helft van de mensen die stopt met werken, doet dat omdat ze in aanmerking komen voor een ouderenregeling. Alleen de aanname van nieuw personeel kan de gemiddelde leeftijd op den duur verlagen.

De SVZ is niet tevreden met het functioneren van de havenarbeidspool, SHB (Stichting Havenbedrijven). Bij deze pool werken 1.551 mensen die op verschillende plaatsen in de haven kunnen worden ingezet. Volgens de SVZ werkt deze te star. De werkgevers vinden dat het systeem flexibeler gemaakt moet worden om te kunnen inspelen op “de steeds grotere pieken in de werkdrukte”. De SVZ pleit voor de invoering van experimenten met deeltijdarbeid en het verbreden van de inzetbaarheid van de werknemers.