Vredesverdrag voor Cambodja getekend

PARIJS, 24 OKT. Ministers uit negentien landen hebben gisteren in Parijs hun handtekening gezet onder een verdrag dat een einde moet maken aan de burgeroorlog in Cambodja die het land al sinds het eind van de jaren zeventig in zijn greep houdt.

Hiermee is de eerste fase afgerond van het scenario dat de Verenigde Naties hebben opgesteld voor Cambodja. Dit voorziet na de ondertekening van het verdrag in de vorming van een overgangsregering die het land gedurende achttien maanden zal besturen, waarna er democratische verkiezingen moeten worden gehouden. Intussen moet verder het Overgangsbewind van de VN (UNTAC) erop toezien hoe de verschillende partijen bij het conflict worden gedemobiliseerd en de talrijke vluchtelingen veilig worden gerepatrieerd.

Het gaat om de meest omvattende vredesoperatie uit de geschiedenis van de VN. Binnen enkele dagen zal een eerste groep van 268 deskundigen van de VN naar Cambodja vertrekken om een begin te maken met de uitvoering van de gisteren getekende vredesovereenkomst.

De Franse president Mitterrand stelde dat met het akkoord een donkere pagina in de geschiedenis van Cambodja is omgeslagen. De Indonesische minister van buitenlandse zaken, Ali Alatas, die de afgelopen jaren samen met Frankrijk steeds heeft bemiddeld in de kwestie, sprak van “een nieuw tijdperk voor de betrekkingen in Zuidoost-Azië”.

Afgevaardigden bij de conferentie, onder wie de Amerikaanse minister Baker, wezen er nadrukkelijk op dat onder geen beding moest worden toegestaan dat de Rode Khmers, die in de jaren zeventig verantwoordelijk waren voor de dood van ten minste een miljoen Cambodjanen, weer de macht zouden grijpen.

Pag 4:

Vrees voor optreden van Rode Khmers

Wel legt het akkoord van Parijs vast dat vertegenwoordigers van de Rode Khmers zitting zullen nemen in de zogeheten Opperste Nationale Raad, die het land in samenwerking met de VN zal besturen tot de verkiezingen.

Ondanks tevredenheid over het nieuwe akkoord betwijfelen velen of het akkoord inderdaad tot vrede in Cambodja zal leiden. Hulpverleners in Zuidoost-Azië vrezen vooral dat de Rode Khmers zich niet zullen laten ontwapenen of dat ze een groot deel van hun wapens zullen verbergen in de jungle. Vervolgens zouden ze alsnog een nieuwe greep naar de macht kunnen doen.

Het hoofd van de Opperste Nationale Raad, de voormalige president Norodom Sihanouk, waarschuwde er voor dat de Raad wellicht in het buitenland bijeen zal moeten komen omdat de veiligheid nog niet zou zijn gegarandeerd. Zo zouden er dreigementen zijn geuit aan het adres van de huidige leider van de Rode Khmer, Khieu Samphan, wanneer deze zich weer in Phnom Penh zou vertonen.

Japan heeft zich intussen, naar de Franse minister van buitenlandse zaken Roland Dumas gisteren bekend maakte, bereid verklaard om volgend jaar een bijeenkomst te organiseren waarop de hulp aan het door de lange oorlog geteisterde Cambodja te helpen en opnieuw te bouwen.

Uit Thailand kwamen vanmorgen berichten dat er in het noordwesten van Cambodja zware artilleriebeschietingen waren gehoord tussen regeringstroepen en de linkse guerrillastrijders. (Reuter, AFP, AP)