Van Velzen neemt afstand van uitlating van Kaland

OOSTERHOUT, 24 OKT. CDA-partijvoorzitter Van Velzen heeft zich gisteren tijdens een spreekbeurt in Oosterhout gedistantieerd van uitlatingen van voorzitter Kaland van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Kaland maakte vorige week in het tijdschrift HP- De Tijd de CDA-Tweede Kamerfractie uit voor "stemvee'.

Van Velzen, die ook lid is van de Eerste Kamer, had "als partijvoorzitter' voornamelijk kritiek op de openbaarheid van deze opmerking. “Als Kaland kritiek op partijgenoten heeft, moet hij het niet over de band van de publiciteit spelen, maar kan hij die geven in het onderling overleg op de daartoe geëigende plaatsen binnen het CDA”, aldus Van Velzen. Hij voegde er aan toe dat hij dit ook aan de Tweede-Kamerfractie heeft laten weten. Van Velzen lijkt hiermee te willen voorkomen dat deze beledigde fractie op haar beurt weer openlijk de Senaatsfractie gaat kritiseren.

Opvallend was echter dat Van Velzen zich in zijn kritiek op Kaland beperkte tot de gewraakte opmerking over "stemvee', die Kaland zelf ook al "ongelukkig' had genoemd. Van Velzen onderstreepte in zijn spreekbeurt de onafhankelijke rol van de Eerste Kamer, die de laatste jaren door Kaland prominent wordt uitgedragen. Volgens Van Velzen is de Senaat niet gebonden aan een regeerakkoord en minder dan de Tweede Kamer afhankelijk van compromissen. Hij onderschreef dan ook de kritiek van de CDA-senaatsfractie op het plan-Simons. Van Velzen zei dat die kritiek gebaseerd was op “praktisch inzicht en gezond boerenverstand”: als je twijfelt aan de effectiviteit van ingrijpende maatregelen en er belangrijke zaken nog niet in orde zijn, kun je er maar beter nog een nachtje over slapen. Volgens Van Velzen mogen politici zich niet als "makke schapen' gedragen.

Het overleg van alle CDA-Statenleden met de senaatsfractie over de politieke rol en opstelling van deze fractie, waar de Statenfractie van Flevoland eerder deze week als "kiezer van de senaat' om had gevraagd gaat niet door. Vanochtend heeft het partijbestuur met de fractie in Flevoland afgesproken dat Kaland zal "aanschuiven' bij het reguliere overleg tussen partijbestuur en Statenfractie van Flevoland, dat pas volgend voorjaar weer wordt gehouden.