Oudste lyceum (2)

Mevr. Aalsmeer (ingezonden brief W&O 17 okt.) is kennelijk niet op de hoogte van de opheffing van het Nederlands Lyceum te Den Haag dat zij als het oudste lyceum van Nederland beschouwt.

Voor wie er waarde aan hecht: de eer "het oudste lyceum te zijn' komt nu toe aan het bijna 75-jarige Amsterdams Lyceum.

    • H.C. Deinema