Kosto wil illegalen tien in plaats van vier dagen vasthouden in politiecel

DEN HAAG, 24 OKT. Staatssecretaris Kosto (justitie) overweegt de maximale duur van bewaring in een politiecel voor illegale vreemdelingen te verlengen van vier tot tien dagen.

Die maatregel zou nodig zijn omdat er landelijk een tekort is van honderd cellen voor vreemdelingenbewaring. In september moest de Haagse politie dertig illegalen laten gaan omdat binnen de maximaal toegestane wachttijd van vier dagen in een politiecel geen retourvlucht voor uitzetting mogelijk was en er geen plaats was in het Huis van Bewaring. Landelijk zijn er 216 plaatsen in Huizen van Bewaring gereserveerd voor vreemdelingenbewaring. Het gaat hierbij om afgewezen asielzoekers die wachten op uitzetting of illegalen.

Het tekort aan cellen voor vreemdelingenbewaring werd vorig jaar mei al gesignaleerd door een werkgroep van Justitie. Volgens een woordvoerder is het probleem nu nijpender geworden doordat er meer afgewezen asielzoekers en illegalen worden opgespoord door politie en marechaussee in het kader van het verscherpte vreemdelingentoezicht. Het cellentekort in Den Haag wordt volgens Justitie vooral veroorzaakt doordat de marechaussee zich in weerwil van eerder gemaakte afspraken met Justitie toelegt op de opsporing van illegale vreemdelingen. “Zij zouden zich vooral bezig moeten houden met identiteitsonderzoek en niet met het schoonvegen van de straten”, aldus de woordvoerder.

Het cellentekort is verder acuut geworden door recente jurisprudentie van het Haagse gerechtshof dat bepaald heeft dat vreemdelingen in afwachting van uitzetting niet langer dan de in de Vreemdelingencirculaire gestelde termijn van vier dagen mogen worden vastgehouden in een politiecel. Nu komt het regelmatig voor dat illegalen tien tot veertien dagen in een politiecel verblijven.

Kosto wil het cellentekort oplossen door een deel van de 120 plaatsen van het zogenoemde "grenshospitium' dat in februari volgend jaar gereedkomt in Amsterdam Zuid-Oost te bestemmen als huis van bewaring.