Hogere loonkosten door plan-Simons

DEN HAAG, 24 OKT. Uitvoering van het plan-Simons voor de stelselherziening ziektekostenverzekeringen leidt tot aanzienlijk hogere loonkosten. Als de inkomensachteruitgang van alle particulier verzekerde werknemers wordt gecompenseerd, zal de loonsom stijgen met een half tot één procent, ofwel met een bedrag tussen de anderhalf en twee miljard gulden. Aldus een berekening van het Centraal Planbureau.

Werkgevers vrezen dat werknemers compensatie zullen eisen als de plannen van staatssecretaris Simons (volksgezondheid) worden uitgevoerd. De middengroepen krijgen door de herziening te maken met een inkomensachteruitgang die kan oplopen tot meer dan tweeduizend gulden per jaar. De berekening van het Planbureau heeft betrekking op het jaar 1995, wanneer de geleidelijk ingevoerde stelselherziening voltooid moet zijn.

Volgens de directeur van het Planbureau, drs. G. Zalm, is de berekening over de mogelijke stijging van het totale bedrag dat het bedrijfsleven aan werknemers betaalt, gemaakt ten behoeve van het kabinet. De berekening is nooit gepubliceerd. Het kabinet maakt zich op het ogenblik grote zorgen over de ontwikkeling van de loonkosten in verband met de afstand tussen lonen en uitkeringen en de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid.

Voor de werkgeversorganisatie VNO is de berekening van het CPB een volslagen verrassing. VNO-voorzitter A.H.G. Rinnooy Kan, die het plan-Simons scherp heeft bekritiseerd, is in Japan. Zijn directeur sociale zaken, J.A. Dortland, zegt :“Dat cijfer van het Planbureau onderstreept nog eens hoe zorgelijk het plan-Simons is. Zo'n stijging van de loonsom heeft negatieve gevolgen voor werkgelegenheid en economische groei. Ik schrik hier wel van.”

Bij de Nederlandse Christelijke Werkgevers (NCW) zegt secretaris H. Klamer:“Deze berekening verbaast mij. Staatssecretaris Simons ging er tot nu toe van uit dat de werkgeverslasten gelijk zouden blijven. Dit toont nog eens aan dat deze stelselherziening verkeerd is en dat deze zaak terecht zeer kritisch wordt gevolgd, niet alleen door werkgevers, maar ook door bijvoorbeeld het ministerie van economische zaken.” Minister Andriessen van economische zaken, ex-voorzitter van de NCW, was vanmorgen niet bereikbaar voor een reactie op de berekening van het Planbureau. Hij is, evenals Rinnoy Kan, dezer dagen in Japan.

Volgens het plan-Simons moet er één ziektekostenverzekering komen voor alle Nederlanders met voorzieningen tot 95 procent van het huidige ziekenfondspakket. De kosten daarvan moeten worden opgebracht door een deels inkomensafhankelijke, deels nominale premier. De Tweede Kamer heeft invoering van de eerste fase van dit stelsel met ingang van 1 januari aanstaande aanvaard. Maar bij de behandeling van het plan in de Eerste Kamer zijn hier grote bezwaren tegen geopperd, vooral door het CDA.

    • Ben van der Velden