Hoge inflatie drukt belangstelling voor Nederlandse obligaties

De Nederlandse obligatiemarkt lijdt onder de huidige hoge inflatie. Beleggers die jarenlang Nederlandse obligaties als een veilige en interessante belegging beschouwden, keren de markt steeds massaler de rug toe.

Volgens analisten en handelaren raken Nederlandse obligaties, nu de gulden door de hoge inflatie minder waard is, flink uit de gratie bij binnen- en buitenlandse beleggers. Nu de inflatie boven het niveau van de Duitse inflatie is komen te liggen, blijken veel beleggers hun Nederlandse obligaties te ruilen voor Duitse.

“Dat gebeurt inderdaad op vrij grote schaal. Het is een soort schrikreactie van beleggers die zien dat de gulden geen veilige vluchthaven meer is”, legt een handelaar uit. “De Nederlandse markt was altijd het alternatief voor de Duitse. Nu zien we dat de zaak omdraait en beleggers zich weer naar Duitsland richten. Maar ook andere landen, zoals Denemarken en België, waar de inflatie laag is, zijn opeens aantrekkelijker voor beleggers geworden”.

Het Nederlandse inflatiecijfer is dit jaar - voor het eerst sinds 1986 - boven dat van buurland Duitsland uitgekomen. Hoewel de inflatie in Duitsland de afgelopen maanden ook groeide, stijgt de inflatie in Nederland sneller. De hoge inflatie vindt grotendeels zijn oorzaak in de verlaging van overheidsubsidies voor transport, huur en medische zorg en door een verhoging de brandstofprijzen. Daarnaast hebben de hoge looneisen die de vakbonden bij de recente CAO-onderhandelingen gebruikten ook aan een hogere Nederlandse inflatie bijgedragen.

Veel beleggers prefereerden de afgelopen jaren de Nederlandse obligaties boven de Duitse. De koppeling van de gulden aan de mark - waardoor het valuta-risico voor beleggers klein bleef - vormde een extra zekerheid voor de belegger. En jarenlang liep Nederland in Europa voorop als een van de landen met de laagste inflatie. De inflatie heeft echter hard toegeslagen. Ter illustratie: de spread (het renteverschil tussen Nederlandse en Duitse obligaties) ging de afgelopen tijd omhoog van circa 20 punten naar bijna vijftig punten op dit moment.

Handelaren wachten nu op de consumenten prijsindexcijfers, die in de eerste week van november bekend worden gemaakt. Daaruit kan worden afgeleid of de trend van stijgende inflatie, zoals die zich deze zomer in Nederland inzette, zich continueert. Gisteren maakte Eurostat (de organisatie van de EG-landen die verantwoordelijk is voor de verwerking van statische gegevens) bekend dat de inflatie in alle landen van de EG gedaald is, behalve in Duitsland, Ierland en Nederland. De stijging in Nederland ligt echter een stuk hoger dan in Duitsland.

Analisten voorspellen dat de inflatie in Nederland over het hele jaar boven de vijf procent zal uitkomen. Daarmee zou Nederland in één klap een van de hoogste inflatiecijfers van alle EG-landen hebben. Alleen Spanje, Portugal en Griekenland hebben op dit moment een hogere inflatie dan Nederland. Vorig jaar lag het inflatiecijfer voor Nederlandse consumptiegoederen nog op 2,7 procent, het laagste niveau in EG.

Over de daling in de omzetten van obligaties is op dit moment nog niet veel bekend. Vooralsnog wordt de omzetderving door handelaren en analisten geschat op “meer dan een miljoen gulden per jaar”.