Groen Links wil opheldering over Gladio-affaire

DEN HAAG, 24 OKT. Het Tweede-Kamerlid Beckers (Groen Links) heeft opnieuw vragen gesteld aan minister-president Lubbers over de verzetsgroep Gladio, die in het geval van een bezetting van Nederland door een buitenlandse mogendheid de geestelijke weerbaarheid van de bevolking moet versterken.

Aanleiding voor de vragen vormt het boek "Het netwerk Gladio' van de Belgische journalist Hugo Gijsels. Daarin wordt beweerd dat Lubbers vorig jaar de Kamer heeft misleid door te verklaren dat van buitenlands toezicht op de verzetsorganisatie nooit sprake is geweest. De Nederlandse minister-president zou mogelijk door inlichtingendiensten zijn gemanipuleerd en daarom tegen de Tweede Kamer hebben gelogen.